YTF krever mer kontroll for å hindre kollektivkutt. Foto: Jonas Ruud.

YTF krever mer kontroll for å hindre kollektivkutt. Foto: Jonas Ruud.

YTF krever økt kontroll for å hindre kollektivkutt

Sviktende inntekter er en trussel for kollektivtrafikken. Yrkestrafikkforbundet har noen klare meninger om hva som bør gjøres.
query_builder PUBLISERT: 2021-04-14
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

I et brev til Samferdselsdepartementet kommer Yrkestrafikkforbundet med flere forslag til hvordan man kan øke inntektene.

For det første tar forbundet til orde for at det må gjeninnføres ordinære billettkontroller. I tillegg mener vi at billettvalidering bør innføres på bakdørene på bussene.

‒ Det er åpenbart at billettkontrollene må gjeninnføres og at det må informeres aktivt om at det koster å ta bussen. I dag er det alt for mange som sniker, og for hver sniker taper busselskapene inntekter, sier Jim Klungnes forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet.

Han mener at det også er viktig at det satses på nye og mer moderne valideringssystemer på bussene, slik at det blir vanskeligere å snike.

LES OGSÅ: Ønsker halv kapasitet på skolebusser i «rød sone»

Tre årsaker til inntektstap

Disse forslagene kommer på bakgrunn av de tre tingene Yrkestrafikkforbundet mener er hovedårsakene til inntektsfallet i kollektivtransporten:

  1. Antallet reisende har gått dramatisk ned. Dette er ikke bare på grunn av at færre reiser, men også fordi både myndighetene og kollektivtrafikkselskapene har oppfordret folk til ikke å reise.

  2. Billettkontrollene er i all hovedsak avviklet. Det at man i tillegg har gjort det kjent for publikum at man ikke foretar kontroller av reisende, har gjort at denne effekten har blitt forsterket.

  3. Mange busser mangler valideringssystemer ved bakdørene.

LES OGSÅ: Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring

Må bygge opp kapasiteten

Yrkestrafikkforbundet håper Samferdselsdepartementet og busselskapene tar innspillene til etterretning, da de nevnte forslagene kan bidra til å dempe inntektstapet. Dette vil være viktig i tiden fremover, om man skal klare å opprettholde kollektivtilbudet.

I brevet til departementet argumenterer Yrkestrafikkforbundet også for at kapasiteten i kollektivtrafikken må bygges opp - og ikke ned - om man skal klare å møte fremtidens klimakrav.

‒ Vi er bekymret for at det kan utvikles seg til et «svarteperspill» mellom staten, fylkeskommunene, kollektivselskapene og bussoperatørene, hvor man ikke blir enige om hvem som har ansvaret for inntektssvikten under pandemien.  De store taperne på sikt vil uansett bli de reisende, hvis resultatet blir et dårligere kollektivtilbud, mener generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

Les hele brevet til Samferdselsdepartementet her