Koronakrøll ga stopp i sykepengeutbetaling

I februar 2020 reiste medlemmet til Thailand. På dette tidspunktet mottak han sykepenger fra NAV. Like etter bredte pandemien seg i verden, og det ble vanskelig å komme seg hjem til Norge innen fristen for reisetid når man mottar sykepenger.
query_builder PUBLISERT: January 12th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Da medlemmet ankom Thailand slo koronapandemien ut for fullt. I forkant av reisen hadde NAV innvilget rett til sykepenger utenfor EØS i fire uker. Uten en returbillett ble det vanskelig å komme tilbake før fristen var utgått. Prisene var skyhøye, og en rekke flyvninger ble kansellert. Likevel klarte medlemmet etter hvert, å finne flybilletter som gjorde at han kom hjem 5 dager senere enn perioden han var innvilget sykepengerettigheter ved opphold i utland fra NAV.

På tidspunktet hvor hendelsen inntraff sa Folketrygdloven at det kan innvilges sykepenger «i en begrenset periode under opphold i utlandet». Forvaltningspraksis samt kjennelser i Trygderetten tilsa at denne perioden var ansett til å være ca. fire uker. NAV stoppet medlemmets sykepenger på bakgrunn av at han ikke hadde kommet hjem innen fireukersperioden han var innvilget sykepenger utenfor EØS.

Dobbeltsjekket trafikken – fikk førerkortbeslag

YTF-medlemmet kjørte ut på fylkesveien. Til tross for å ha dobbeltsjekket begge kjørefelt oppdaget ikke medlemmet personbilen som kom kjørende. Det endte i en påkjørsel og politiet beslagla førerkortet på stedet.

- Verden var snudd på hodet

Medlemmet sendte selv en klage til NAV. I klagebehandlingen hos NAV Klageinstans vektla de at utenlandsoppholdet hadde hindret NAV sin mulighet for oppfølgning og kontroll. Medlemmet fikk ikke medhold i at koronapandemien medførte en ekstraordinær situasjon som gjorde det umulig for han å komme hjem i tide. Han tok da kontakt med YTFs juridiske avdeling, og fikk videre hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme.

Advokatfullmektig Jeannette Kvamme. Foto: Jonas Ruud.

- Vi mener det er en for sterk reaksjon å stanse utbetaling av sykepenger i dette tilfellet. Hele verden ble i løpet av kort tid snudd på hodet, og det var vanskelig å komme seg fra Thailand til Norge på dette tidspunktet. I tillegg var han kun fem dager for sent tilbake i Norge, og vi mener at dette burde blitt vurdert som formildende gitt den kaotiske situasjonen i verden da, uttaler Kvamme.

Etter at medlemmet ikke fikk medhold i NAV Klageinstans, ble saken anket til Trygderetten. Anken ble sendt inn høsten 2020. Svaret kom to år etterpå, høsten 2022. Saker i Trygderetten behandles skriftlig, og krever ikke oppmøte.  

info Visste du at...

...YTF har egne rådgivere og advokater som hjelper deg i arbeidsrelaterte saker? Les mer her.

Medhold i Trygderetten

Medlemmet fikk medhold i Trygderetten, som var enig i at koronapandemien utgjorde en ekstraordinær uforutsett hindring som gjorde at medlemmet rent faktisk ikke kunne komme seg hjem i tide. Trygderetten var også enig i at ordlyden i bestemmelsen om at man kan innvilges sykepenger «i en begrenset periode under opphold i utlandet» ikke tilsier en eksakt tidsramme, og at den etablerte praksis på fire uker bør kunne fravikes i tilfeller hvor det gir urimelige utslag, slik som dette tilfellet. Til slutt viste også Trygderetten til NAV sine egne hjemmesider hvor det eksplisitt sto at «dersom pasientene var sykemeldt på utreisetidspunktet, kan de få forlenget søknaden om utenlandsopphold dersom covid-19 pandemien gjør at de ikke kommer seg hjem i tide».

NAV ba ufør sjåfør ta lagerjobb

Da sjåføren ble utsatt for en ulykke på jobb fikk han store smerter i nakke, skulder og rygg og ble ufør. NAV ga avslag på søknad om arbeidsavklaringspenger og mente at han heller kunne søke jobb på lager eller i butikk.

Medlemmet beholdt retten til sykepenger under hele utenlandsoppholdet, og dermed var det ikke riktig at sykepengeutbetalingene ble stoppet. Resultatet ble at han fikk etterbetalt sykepengene, og medlemmet var godt fornøyd med utfallet etter den lange behandlingstiden. - Det var en seier at han omsider fikk medhold i saken sin. Det er en belastning å stå i dette over tid, og han syns det var godt å få satt en sluttstrek nå, avslutter advokatfullmektig Kvamme.

Likte ikke julegaven – mistet jobben

Etter at medlemmet hadde fått fornyet oppdragsavtalen sin hele 29 ganger på to år, fikk han ikke lenger jobbe i bedriften. Begrunnelsen var at han hadde skapt dårlig arbeidsmiljø ved å spørre andre ansatte om deres lønn og vist misnøye med selskapets julegave til de ansatte.

Filmet i busskrasj: 954.453 kr i erstatning

Sjåføren ville dokumentere uhellet i bussen, og brukte mobilen for å ta bilder av det som hadde skjedd. Etter at arbeidsgiver hentet ut video av dette fikk sjåføren sparken.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.