Grønn overvåkning?

Flere busselskaper overvåker nesten alt sjåføren gjør i løpet av bussturen. Tomgangskjøring, bremsing og gjennomsnittsfart lagres i lang tid knyttet opp til den enkelte sjåfør. Målet er miljøvennlig kjøring, men er det lovlig?
query_builder PUBLISERT: August 19th, 2019
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

«Den grønne reisen» kalles systemet som Nobina har innført for sine bussjåfører. I praksis er det et system som registrerer hva bussjåføren foretar seg i løpet av bussturen. Bremses det brått? Hva er gjennomsnittshastigheten? Er det mye tomgangskjøring? All informasjon knyttes opp mot den enkelte sjåfør og lagres. Informasjonen skal gi et utgangspunkt for tilbakemeldinger til den ansatte om kjørestil og miljøvennlig kjøring. Det er mye diesel som kan spares på korrekt kjøring.

Josefine Wærstad er advokat i Yrkestrafikkforbundet.
- Vi har fått flere henvendelser fra tillitsvalgte om lovligheten av denne type overvåkning. Mange medlemmer opplever det som belastende at så omfattende informasjon registreres og lagres, forteller Wærstad.

Medlemmer reagerte
I tilfellet med Nobina fremmet YTF-tillitsvalgt Rauf Hussein en sak til advokatene i YTF. I overgangen fra en frivillig ordning for de ansatte til en obligatorisk ordning var det flere medlemmer som reagerte.

Rauf Hussein fremmet sak om overvåkning av sjåfører på vegne av medlemmene sine.

- YTF stiller spørsmål om det er nødvendig å lagre så mye informasjon over så lang tid. Vi har forståelse for at bedrifter ønsker informasjon som kan effektivisere kjøringen, men sjåførene føler seg overvåket. Vi har derfor sendt saken til Datatilsynet, med spørsmål om bedriftens bruk av opplysningene er lovlig, herunder om omfanget opplysninger som lagres må begrenses av hensyn til sjåførenes personvern, opplyser Wærstad.

- Dersom formålet er å få sjåfører til å endre kjørestil kan en stille spørsmål om dette ikke allerede er ivaretatt ved at sjåføren selv blir oppmerksom på sine kjøreresultater under reisen. Er det da nødvendig å lagre personopplysningene, spør Wærstad.

Yrkestrafikkforbundet sendte henvendelse til Datatilsynet i oktober 2018. Datatilsynet har for tiden lang saksbehandlingstid og vi har enda ikke fått svar.  I mellomtiden vet vi ikke hvordan Datatilsynet stiller seg til tolkningen av regelverket i denne saken.

Begrensede tilganger
I Vy Buss har de systemet Ecosafe. Der er de ansatte for det meste fornøyd med systemet.

Petter Louis Pettersen er fornøyd med Ecosafe-ordningen i Vy Buss AS.

- I Vy Buss er det opplest og vedtatt at dette systemet skal brukes MED den ansatte og ikke MOT. Vi tillitsvalgte har full kontroll på hvem som får tilgang til forskjellige opplysninger og hvordan de brukes. Det skaper trygghet og tillit, uttaler Petter Louis Pettersen, konserntillitsvalgt i Vy Buss AS.

I Vy Buss kan hver ansatt logge seg inn og få oversikt over kjøremønster og detaljer. Det kan ikke nærmeste leder eller sentralen.

- Vi har en håndfull instruktører, tilsluttet våre opplæringsenheter, som har opplæring med de ansatte. De og tre såkalte superbrukere er de eneste som får oversikt over den lagrede informasjonen til hver enkelt ansatt. Sentralen får kun informasjon om hvor sjåføren befinner seg og om han er pålogget. Mer informasjon trenger de ikke, utdyper Pettersen.

I tillegg arrangerer Vy Buss mesterskap mellom de sjåførene i hver region som har lavest og dermed best score, med premier til deltakerne i Norge og Sverige.

- Vi har en utfordring i at g-sensorene kan oppleves forskjellig fra den ene bussen til den andre, og det kan skape irritasjon. Da er det viktig å melde feilen i vårt avvikssystem, men det er mange ganger en «dørstokk-mil» å trå over, for våre sjåfører og medlemmer, fortsetter Pettersen.

- Jeg er overbevist om at Ecosafe i Vy Buss AS har gitt oss en bedre kjørestil, mer kundevennlig og litt roligere hverdag og en bevissthet på hvordan jeg som sjåfør påvirker mine passasjerer og omgivelser, sier Pettersen til slutt.

Må avtales med tillitsvalgte
Forbundsleder i YTF Jim Klungnes mener en del av nøkkelen til en god innføring av slike systemer ligger i at formålet med registreringen må avtales med de tillitsvalgte på forhånd.

- Vi har tidligere hatt problemer med at denne type registrering er blitt brukt som grunnlag i oppsigelsessaker, da sier det seg selv at det ikke er noe ansatte tar imot med åpne armer. Det bør defineres i avtale med tillitsvalgte at materialet kun benyttes i opplæringsøyemed og forbedringsarbeidet. I kombinasjon med en restriktiv holdning til hvem som får tilgang på resultatene og hvor lenge de lagres kan det være et godt verktøy for å sørge for mer miljøvennlig kjøring, sier Klungnes.

 

Blir du overvåket på din arbeidsplass: dette har du krav på

  • Arbeidsgiver kan ikke iverksette kontrolltiltak dersom tiltaket innebærer en uforholdsmessig belasting for deg som arbeidstaker.

  • Hvis du opplever tiltaket som belastende bør du ta opp dette på medlemsmøte, slik at tillitsvalgt kan fremme medlemmenes syn overfor virksomheten.

  • Spørsmålet om tiltaket er en uforholdsmessig belastning skal drøftes med tillitsvalgte. Ta kontakt med din tillitsvalgt for å få mer informasjon.

  • Videre stilles det strenge krav for når arbeidsgiver kan lagre - og bruke - informasjonen de får.

Dersom arbeidstaker ber om det, plikter arbeidsgiver å gi informasjon om hvilke personopplysninger som behandles og hvorfor. I tillegg kan en kreve innsyn i personopplysningene.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Trailersjåfør ble fratatt førerkortet to ganger, men begge beslagene var feil

To ganger valgte politiet å ta førerkortet til trailersjåføren for det de mente var uforsvarlig kjøring. Grunnlaget for beslagene var derimot tynt, og ved hjelp av Yrkestrafikkforbundets advokater ble mannen frifunnet.

1 av 5 bussjåfører blir ikke kompensert for overtidsarbeid

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet, Jim Klungnes, mener busselskapene spekulerer i trange rutetabeller som fører til ubetalt overtidsjobbing for bussjåfører.

Bussjåfører slipper påbud om munnbind under kjøring

Helsedirektoratet har nå gitt Yrkestrafikkforbundet medhold i at det ikke er riktig å pålegge bussjåfører å bruke munnbind når de de kjører buss, så fremst de kan opprettholde 2-metersregelen.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Medlemskap Medlemsavgift/kontingent