Europa har mye å slite med for tida. Her demonstrerende italienske godssjåfører foran EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Arne Danielsen

Europa har mye å slite med for tida. Her demonstrerende italienske godssjåfører foran EU-parlamentet i Strasbourg. Foto: Arne Danielsen

Veitransport i Europa: Fraktrater til himmels!

Sjåførmangel, dieselpriser og tørke har til sammen presset de gjennomsnittlige europeiske fraktratene opp til det høyeste nivået noensinne, til tross for lavere forbruk. Den økonomiske krisa kan imidlertid få volumene til å falle og prisene til å flate ut igjen, melder verdens veitransportorganisasjon IRU.
query_builder PUBLISERT: February 7th, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Spotratene rapporteres nå til å ligge 12,9 prosent over kontraktene i Europa, noe som karakteriseres som «all time high». En spotrate er en avtalt oppgjørskurs for en vare på spotdato, vanligvis to virkedager etter handelen. En av de største forskjellene finner vi mellom Tyskland og Polen, der spotratene nå er hele 23,2 prosent dyrere enn en kontrakt mellom Duisburg og Warszawa.

Nye satser på allmenngjort minstelønn

Fra 15. desember 2022 er det nye satser på allmenngjort minstelønn.

Galopperende sjåførmangel

Sjåførmangelen i Europa forventes å øke fram til slutten av året, med en estimert økning på 40 prosent i ledige lastebilsjåførstillinger. Mangelen forventes å bli langt verre fram mot 2026, for eksempel hele sju ganger så ille i Frankrike. Selv om inflasjon fører til svekket etterspørsel og forbruk, noe som igjen vil svekke transportbehovet og fraktratene, snur ikke dette trenden med stor mangel på arbeidskraft.

En kanskje mindre påaktet faktor er den voldsomme tørken i store deler av Europa, der noen områder i Spania har opplevd sin tørreste sommer på mer enn 1200 år. Der druene vanligvis høstes i midten av september, ble mange tvunget til å begynne i august, noe som førte til tidligere etterspørsel av veifrakt. Tørken i Europa førte også til at lastekapasiteten på elvene ble redusert over hele kontinentet, noe som igjen presset mer av transporten over fra båt til vei.

«Ufrivillig strukturell individualisme»

Antallet hjemleveringer og arbeid organisert via ulike apper har økt eksponentielt de siste årene. Koronapandemien har akselerert trenden ytterligere. Stadig flere får koordinert arbeidsoppgavene sine via apper. Disse har ingen fast arbeidsplass og jobber ofte alene med kortsiktige ansettelser.

Krisa bremser produksjonen

Dieselkostnadene utgjør vanligvis en tredjedel av totale transportkostnader, men spås nå å kunne øke til femti prosent. Økende energikostnader og usikkerhet når det gjelder energiforsyning skaper også vansker for tysk industri. Dette kan imidlertid medføre mindre veifrakt i og med at produksjonen av industriprodukter synker.

Krisa i europeisk økonomi kan altså føre til reduserte godsmengder på vei. I Storbritannia har strømprisene nådd vanvittige høyder, med en økning på 64,2 prosent bare i august. Storbritannia går inn i vinteren med den mest usikre situasjonen for energiforsyning i Europa. Selv om effektene er usikre, vil dette kunne medføre avbrudd i produksjonen og mulig mindre behov for godstransport.

Europeisk transport i knestående

Prisene stiger, og Europa sliter med leveranser av varer. Korona og krig har satt problemene på spissen, men krisa har i realiteten utviklet seg over mange år. Løsningen innebærer ikke minst å eliminere sosial dumping og sikre anstendig lønninger og arbeidsforhold innen transportsektoren.

Grundig overvåking

Trendbeskrivelsene er basert på undersøkelser fra European Road Freight Rate Benchmark som er utformet for å gi bedre oversikt over utviklingen av fraktrater i Europa, av Transport intelligence som er verdens ledende kilde til markedsinformasjon for logistikk og veifraktindustrien og Upply, en teknologiplattform som sammenlikner vei, sjø og luftfraktrater. Alt sammenstilt av IRU, verdens veitransportorganisasjon som representerer mer enn 3,5 millioner transportselskaper.

Markedet krever: Opp med lønna!

«Arbeidsgiverne syter og klager over sjåførmangel, men hadde de bare betalt mer, ville det stått sjåfører i kø oppover hele Gudbrandsdalen.» Så enkelt ble problemstillingen oppsummert av en av godsdelegatene på YTFs representantskapsmøte.

Ingen minstelønn for varebilsjåfører

- Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.

Dette er transportbransjens nye regler

Fredag 14. oktober la Samferdselsdepartementet frem nye regler for veitransport. Både kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og regler om yrkes- og markedstilgang blir påvirket.