Undersøkelse på Svinesund-grensa. Foto: Arne Danielsen

Undersøkelse på Svinesund-grensa. Foto: Arne Danielsen

Nye satser på allmenngjort minstelønn

Fra 15. desember 2022 er det nye satser på allmenngjort minstelønn.
query_builder PUBLISERT: December 20th, 2022
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Den nye satsen for gods er 196,50 kr. pr. time.

Den nye satsen for turbuss er 194,12 kr. pr. time.

Les mer på Arbeidstilsynets nettsider.

YTFs fjerde grenseundersøkelse

Katten «Bøffe» var kanskje den aller mest sjarmerende da YTF gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske godssjåfører på Svinesund mandag 11. og tirsdag 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

Varebilsjåfører må få allmenngjort minstelønn

Yrkestrafikkforbundet ser med uro at varebilbransjen undergraver konkurranse- og arbeidsforhold for hele varetransportmarkedet. YTF har fremmet krav om allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Tariffnemndas beslutning faller 27. oktober (Oppdatert: ny dato 1. november).

Ingen minstelønn for varebilsjåfører

- Det er dokumentert omfattende sosial dumping i varebilbransjen, men allikevel skal det fortsatt være lovlig å betale luselønn, sier forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes.