Foto: Arne Danielsen

Foto: Arne Danielsen

YTFs fjerde grenseundersøkelse

Katten «Bøffe» var kanskje den aller mest sjarmerende da YTF gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske godssjåfører på Svinesund mandag 11. og tirsdag 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».
query_builder PUBLISERT: October 28th, 2021
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Den joviale danske sjåføren fortalte at han alltid hadde med seg to katter som reisefølge i førerhytta. «Bøffe» var av svensk rase, så var lastebilen også en Scania, mens huskatten «Findus» holdt seg diskret i bakgrunnen. Skiltet «Purrfect» i frontruta forklarte det meste.

Kattevennen kunne stolt forklare YTFs forbundsstyremedlem Knut Authen at minimumslønna i Danmark faktisk var høyere enn i Norge. Det gjelder dessverre få andre nasjoner, om noen. Denne typen undersøkelse, som YTF gjennomfører for fjerde gang, har tidligere viste en klar trend: De utenlandske sjåførene rekrutteres stadig lenger østfra, der lønningene er lave. Generelt er et slikt race mot bunnen en åpenbar trussel mot norsk godsbransje.

Videreføre allmenngjøring

- Det er to grunner til at vi gjennomfører disse undersøkelsene, forklarer YTFs forbundsleder Jim Klungnes, som deltar aktivt i undersøkelsen. – Vi trenger informasjon for å holde fast på allmenngjøringen av lønna, og vi ønsker å avdekke de langsiktige trendene.

Allmenngjøringsloven har til formål «å sikre at utenlandske arbeidstakere får lønns- og arbeidsvilkår som er likeverdige med de vilkårene norske arbeidstakere har og hindre konkurransevridning til ulempe for det norske arbeidsmarkedet». Dessverre viser det seg at ordningen i altfor liten grad blir fulgt.

Jim ble grundig intervjuet av et tilstedeværende fjernsynsteam fra NRK. YTFs kommunikasjonssjef Tormund Hansen Skinnarmo forteller at han opplever at medieoppmerksomheten rundt kabotasje og sosial dumping har økt markant. Aktuelt i så måte er jo både sjåførmangelen i Storbritannia og også den norske valgkampen.

Trender over tid

I løpet av to hektiske dager på Svinesund, tok også denne gangen flere hundre grensekryssende sjåfører seg tid til å svare på en rekke vesentlige spørsmål. På skjemaet, der spørsmålene er utformet på en rekke språk, ønsker YTF å vite om sjåførene kjører internasjonal transport eller kabotasje. I tillegg er nasjonalitet på sjåfør, trekkvogn og tralle viktig. Sjåførenes navn oppgis dermed ikke. Alle får i tillegg informasjon om rettigheter som følge av tariffallmenngjøringen i Norge.

 

Denne undersøkelsen er den fjerde i sitt slag, etter tilsvarende i 2014, 2017 og 2019. Ved å sammenlikne dataene er det mulig å klart se hvilke trender som utspiller seg over tid. Denne gangen må det tas hensyn til at undersøkelsen finner sted på høsten, mens tidligere har foregått midt på sommeren, pluss selvfølgelig at koronapandemien har utspilt seg i mellomtiden.

Ingen bøffing

Nå skal spørreskjemaene analyseres. YTF har fått ros for undersøkelsen fra faglig hold, som den eneste i sitt slag gir den uvurderlig informasjon om utviklingen i transportbransjen. Yrkestrafikks opplevelse fra Svinesund er at de utenlandske godssjåførene også er glade og takknemlige for at noen er opptatt av å jobbe for bedring av lønns- og arbeidsforholdene deres.

Sånn at ingen, med navnet til den vakre sjåførkatten i mente, blir «bøffet» - et uttrykk som altså både på dansk og norsk betyr å bli bestjålet eller frarøvet.