Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind

Forbundsleder Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind

Varebilsjåfører må få allmenngjort minstelønn

Yrkestrafikkforbundet ser med uro at varebilbransjen undergraver konkurranse- og arbeidsforhold for hele varetransportmarkedet. YTF har fremmet krav om allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Tariffnemndas beslutning faller 27. oktober (Oppdatert: ny dato 1. november).
query_builder PUBLISERT: September 29th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Yrkestrafikkforbundet tok initiativet til å kreve allmenngjort minstelønn for sjåfører på biler ned til 2,5 tonn i sommer, og deretter ble forslaget sendt ut på høring av tariffnemnda. YS og LO stiller seg bak kravet.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes mener en allmenngjøring er på høy tid.

- Det er helt utvilsomt at varebilsegmentet har et omfattende innslag av sosial dumping. Her må svake grupper i samfunnet arbeide lange dager for uanstendig lav lønn. Når vi i tillegg ser at det er svært vanskelig å organisere i denne bransjen vil det være et godt steg på veien å få en allmenngjort minstelønn i bransjen, konkluderer Klungnes.

Lønnstyveri

Den 1. januar i år trådte det i kraft nye straffebestemmelser om lønnstyveri. Endringene er et ledd i myndighetenes arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Klungnes er tydelig på at dette ikke må være det eneste tiltaket for å få kontroll på varebilnæringen.

- Vi vet at en allmenngjøring er lite verdt uten at det følges opp av kontroller og reaksjoner for brudd på lovverket. Det ser vi også i lastebilbransjen, sannsynligheten for å bli tatt er nesten lik null. Men slik situasjonen er i dag finnes det ikke noe nedre gulv for hvor dårlig du kan betale en varebilsjåfør. Da gir det nesten ingen mening å kontrollere bransjen. Vi må først få på plass et godt regelverk, og så må vi få på plass flere og bedre kontroller, uttaler Klungnes.

info Visste du at...

...YTF har egne medlemsfordeler for deg som er selvstendig næringsdrivende? Les mer her.

- Vi ser at det er et stort innslag av sjåfører som på papiret er «selvstendig næringsdrivende» med dårlige marginer i denne bransjen mens de i realiteten får alle oppdrag fra ett selskap som bestemmer både arbeidstider, oppdrag, ruter og betaling. Vi mener lovverket må styrkes slik at disse blir å anse som fast ansatt hos arbeidsgiver. Dette tiltaket må komme i tillegg til en allmenngjort minstelønn, ikke i stedet for, slik noen hevder, fortsetter Klungnes.

«Ingen sjåfører i Litauen får riktig betalt»

Det er i en grundig tysk dokumentarfilm om østeuropeiske lastebilsjåførers lønns- og arbeidsforhold at litauiske fagforeningsfolk dømmer lønnsforholdene blant hjemlandets sjåfører nord og ned. Funnene i reportasjen samsvarer med resultatene fra YTFs grenseundersøkelse i fjor.

Forbundslederen er ikke i tvil om at varebilbransjen påvirker lastebilbransjen negativt.

- I kontroller har mer enn én av fire varebiler hatt overlast. Jeg er ikke i tvil om at varebiler ned til 2,5 tonn i økende grad spiser seg inn på markedet som lastebiler over 3,5 tonn burde operere i. Det bekreftes også av våre medlemmer og tillitsvalgte. Ikke bare utkonkurrerer dette seriøse norske godsbedrifter, det er også trafikkfarlig når så mange varebiler kjører rundt på norske veier med en last de ikke er bygget for, fremhever Klungnes.

- Vi håper at tariffnemnda vil lande på at også sjåfører på varebiler ned til 2,5 tonn skal få allmenngjort minstelønn. Det vil være et godt skritt på veien til å rydde opp i en lovløs bransje, avslutter forbundslederen.

YTFs fjerde grenseundersøkelse

Katten «Bøffe» var kanskje den aller mest sjarmerende da YTF gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske godssjåfører på Svinesund mandag 11. og tirsdag 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.