YTF møtte tyske havnearbeidere fra fagforbundet ver.di og den litauiske godssjåførunionen LVPS på havna i Hamburg i forbindelse med den store europeiske transportarbeiderdemonstrasjonen i Brüssel våren 2019. Foto: Arne Danielsen

YTF møtte tyske havnearbeidere fra fagforbundet ver.di og den litauiske godssjåførunionen LVPS på havna i Hamburg i forbindelse med den store europeiske transportarbeiderdemonstrasjonen i Brüssel våren 2019. Foto: Arne Danielsen

Europeisk transport i knestående

Prisene stiger, og Europa sliter med leveranser av varer. Korona og krig har satt problemene på spissen, men krisa har i realiteten utviklet seg over mange år. Løsningen innebærer ikke minst å eliminere sosial dumping og sikre anstendig lønninger og arbeidsforhold innen transportsektoren.
query_builder PUBLISERT: August 10th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Yrkestrafikk skrev i forrige utgave om den voldsomme mangelen på yrkessjåfører i Europa. Den europeiske transportarbeiderunionen (ETF), der YTF er aktivt medlem, legger fram tall som viser at det er behov for 75 000 flere sjåfører i Storbritannia, 120 000 i Polen og 70 000 i Tyskland. I Norge er det også snakk om tusener. Sjåførmangelen har bygget seg opp over mange år, men har i liten grad blitt tatt hensyn til.

ETF advarer om at problemet bare vil øke, ettersom 42 prosent av eksisterende lastebilsjåfører vil gå av med pensjon i løpet av de neste ti årene. Uten anstendige lønns- og arbeidsforhold er det heller ikke trolig at unge kvinner og menn vil stille seg i kø for å velge sjåføryrket. Samtidig er det vanskelig å holde på de eksisterende sjåførene.

info Visste du at...

...Yrkestrafikkforbundet jobber for å sikre anstendige lønns- og arbeidsvilkår i transportbransjen?

Bli medlem i dag!

Kork på havnene

Forsyningskrisa handler likevel ikke kun om mangel på godssjåfører. Covid-19 førte til at europeiske havner opplevde en bortimot halvering av vareleveranser på handelsruta mellom Europa og fjerne Østen. Skipskapasiteten ble knappere, og speditørene kunne ikke garantere levering for containerne.  

Tidsplaner ble ikke overholdt, noe som førte til at for mange containere ankom samtidig og hopet seg opp. Terminalene, som i stor grad er automatisert, har ikke kapasitet og fleksibilitet til å øke hastigheten på lossing og lasting, noe som igjen påvirker lastebiltrafikken til og fra havnene.

Stressede arbeidsforhold

Alle disse uregelmessighetene har økt belastningen på og stressnivået for den altfor lave bemanningen av havnearbeidere og sjøfolk. Også innen luftfarten er det mangel på folk, noe som fører til at flyfrakt på samme måte hoper seg opp.

ETF spår at en tilsvarende mangel på arbeidstakere snart også vil forekomme også innen jernbanesektoren, som følge av økende press gjennom intensivert og økende liberalisering. En nylig studie viser en reell risiko for framtidig bemanningsmangel etter hvert som eldre arbeidstakere går av med pensjon.

YTFs fjerde grenseundersøkelse

Katten «Bøffe» var kanskje den aller mest sjarmerende da YTF gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske godssjåfører på Svinesund mandag 11. og tirsdag 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

Anstendige vilkår

Krisen rammer altså hele forsyningskjeden og alle transportformer. Korona og krig forverrer gamle problemer, der en hovedårsak er at transporten lenge har vært for billig. I flere tiår har ikke fraktprisene reflektert de reelle kostnadene for arbeidskraft basert på anstendige lønns- og arbeidsforhold. Et konstant kappløp mot bunnen og fravær av effektiv overvåking og håndheving av eksisterende regler har gitt uholdbare tilstander.

Det er transportarbeiderne som har betalt prisen i form av lavere lønn, utrygt arbeid og dårlige forhold som følge av tiår med utnyttelse, oppsummerer ETF. De påpeker at løsningen må innebære at EU og de nasjonale regjeringene må trappe opp og håndheve gjeldende lovgivning – som EUs mobilitetspakke – og sørge for at sosial dialog og tariffavtaler inngås og respekteres. Bedriftene må inngå bindende avtaler med fagbevegelsen som forbedrer arbeidsforholdene og tilbyr tilstrekkelig lønn, sikkerhet og opplæring. Et tenkesett der alle sosiale og miljømessige kostnader innarbeides i alle typer transport må være rettesnoren.

Lønnstyveri

Den 1. januar i år trådte det i kraft nye straffebestemmelser om lønnstyveri. Endringene er et ledd i myndighetenes arbeid for å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Kjøring på sperrelinje – Prikker, bot eller beslag?

Hva sier lovverket om straffereaksjon for kjøring på eller kryssing av dobbelt sperrelinje? Det var spørsmålet da YTFs advokatfullmektig forsvarte et medlem i Tingretten.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.