- Stressende å ikke vite om man har jobb neste uke

Erling Kragerud har vært tillitsvalgt i YTF i en årrekke, og har hjulpet om lag 40 medlemmer til å få fast ansettelse. Han mener at nøkkelen til endringer er dialog med arbeidsgiver, litt kjennskap til regelverket og et menneskelig engasjement for medlemmene.
query_builder PUBLISERT: September 19th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

- Som tillitsvalgt kan jeg utgjøre en liten forskjell som kan være en stor forskjell for den enkelte, forteller Erling. Han jobber på et større lager rett utenfor Oslo, hvor de plukker apotekvarer som disponeres over hele landet. - Det mest spennende med å være tillitsvalgt er flere ting: jeg lærer mye og får mye ny kunnskap, samtidig som jeg ser at det nytter å ta kampen. Jeg er opptatt av et godt samarbeid med arbeidsgiver, for et godt arbeidsmiljø er til fordel for alle parter. På en måte kan man si at de tillitsvalgte er medlemmenes forsikring på arbeidsplassen – vi skal hjelpe til når noe ikke er riktig, sier han.

Fra vikariat til fast jobb

Erling er spesielt opptatt av å sørge for at flest mulig av kollegaene skal ha fast jobb, og ikke bli gående i vikariater unødvendig lenge. Han mener mange ikke er klare over sine rettigheter.

Erling Kragerud har hjulpet 40 medlemmer få fast jobb de siste årene.

- Jeg har lest meg opp på regelverket om blant annet midlertidige ansettelser, og jeg fikk innført årlige drøftelser om midlertidig ansatte for noen få år siden. Dette er nå en fast rutine. Ved at vi vant et stort anbud noen år tilbake, hjalp jeg faktisk 25 stykker med å få fast ansettelse. Behovet for flere på jobb var stort, og mange vikarer jobbet hos oss. Etter hvert ble det tydelig at mange av disse skulle hatt fast jobb. I den forbindelse fremforhandlet jeg de 25 faste stillingene. Den siste tiden har jeg hjulpet 14 midlertidig ansatte å få fast jobb, sier han.

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom bemanningsbyrå?

Vi får ofte inn saker fra medlemmer som er midlertidig ansatt hos sin arbeidsgiver eller jobber som innleid gjennom et vikarbyrå. Det kan være vanskelig å vurdere hva som er lovlig og når man kan ha krav på fast ansettelse.

- De 14 nye ansatte kommer av at vi tok en runde på jobben med ledelsen etter at et medlem fikk hjelp fra YTF og fikk fast jobb. Vi så at det var flere i samme situasjon som kvalifiserte til fast stilling. Jeg var tydelig ovenfor ledelsen og krevde at vi må øke grunnbemanningen.

Han mener dette også bidrar til at man unngår konflikt ved at man finner løsninger fremfor at ledelsen og tillitsvalgte jobber mot hverandre. - Bedre for bedriften, og hvert fall bedre for medlemmene. Konflikt er både dyrt og krevende, påpeker han.

- Mange av de ansatte ønsker at det er flere av kollegaene er faste ansatte, og at det skal være faste vikarer. Det skaper et mer forutsigbart og kjent arbeidsmiljø, fremfor at man jobber med nye folk hver dag. Det er best for alle parter når man vet hva og hvem man kommer til på jobb, sier han.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Trygg arbeidshverdag

- Det mest utfordrende er enkeltsakene, for eksempel når jeg ser at det er for mange midlertidig ansatte. Det skaper uro i det psykososiale arbeidsmiljøet. For de fast ansatte blir det mange nye kollegaer hele tiden, og for de som er der midlertidig kan det være stressende å ikke vite om man har jobb neste uke eller måned.

- De aller fleste har faste utgifter og forpliktelser, og det er klart det medfører stress når du ikke vet om du har en jobb fra en uke til en annen, påpeker han.  

Selv om Kragerud har vært tillitsvalgt i mange år, ønsker han ikke å gi seg med det første.

- Døren min er alltid åpen, og min rolle er å passe på at ting går riktig for seg. Derfor er det viktig å få vervet medlemmer, og det får vi til blant annet ved at de ser nytten av et medlemskap. Enkelte er skeptiske til å bli medlem i et fagforbund, men vi opplever stadig at flere ser verdien av et medlemskap. Det er godt å se at folk endrer mening, og blir positive til å melde seg inn, avslutter han.

Spørsmål og svar om midlertidige ansettelser og innleie

Er du midlertidig ansatt eller innleid gjennom vikarbyrå hos din arbeidsgiver? Lurer du på hvilke rettigheter du har som midlertidig ansatt? Arbeidsgivers adgang til å ansette midlertidig eller benytte innleie er fastsatt i lov, og dersom det ikke foreligger et lovlig midlertidig ansettelsesgrunnlag, kan du ha rett på fast ansettelse.

Er du vikar? Du kan ha krav på fast jobb.

Yrkestrafikkforbundet har hjulpet mange vikarer med å få fast jobb. I denne artikkelen får du en kort innføring i hvilke rettigheter du har, og hvordan du kan gå frem for å få fast jobb.

Årlige drøftelser med arbeidsgiver om bruken av midlertidige ansettelser og innleie

Minst en gang i året skal arbeidsgiver drøfte bedriftens bruk av midlertidige ansettelser og innleie med tillitsvalgte. Dette er arbeidsgiver forpliktet til etter arbeidsmiljøloven.