Årlige drøftelser med arbeidsgiver om bruken av midlertidige ansettelser

Minst en gang i året skal arbeidsgiver drøfte bedriftens bruk av midlertidige ansettelser med tillitsvalgte. Dette er arbeidsgiver forpliktet til etter arbeidsmiljøloven.
query_builder PUBLISERT: March 8th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Skrevet av advokatene i YTF.

Be om et møte med arbeidsgiver (hvis arbeidsgiver ikke selv innkaller til et slikt møte årlig). Gi beskjed om at dere på møtet skal drøfte bruken av midlertidige ansettelser.

I møtet skal man gjennomgå dette:

Grunnlaget for midlertidige ansettelser

  • Midlertidige ansettelser er kun lovlig dersom arbeidsmiljølovens krav er oppfylt.

De mest praktiske lovlige begrunnelsene er at midlertidig ansatte utfører arbeid av midlertidig karakter eller vikarierer for faste ansatte.

Omfanget av midlertidige ansettelser

  • Hvor mange er midlertidig ansatte?

Dersom bedriften har en stabilt høy bruk av midlertidige ansettelser, kan dette tyde på at den faste bemanningen er for lav.

Konsekvensene midlertidige ansettelser har for arbeidsmiljøet

  • Påvirker bruken av midlertidig ansettelser arbeidsmiljøet?

For eksempel: Får de midlertidig ansatte tilstrekkelig opplæring og har de reell mulighet til å melde fra om eventuelle avvik på arbeidsplassen?

Husk å skrive protokoll fra møtet. Dersom dere ikke blir enige om bedriftens bruk av midlertidig ansettelser, skrives en uenighetsprotokoll. I uenighetsprotokollen er det viktig at YTF sitt syn kommer klart frem.

Protokollen kan deretter sendes inn til arbeidsliv@ytf.no, så YTF sentralt kan vurdere saken.