Mistet lappen etter full tunnelstopp

Lastebilsjåføren var i en tunnel da uhellet skjedde. Han hadde kjørt inn i en rundkjøring og sjekket bilen foran seg på vei ut, for å se etter bremselys som kunne indikere kø. Han kikket også etter andre biler i rundkjøringen før han blinket seg ut. Men da han kjørte ut av rundkjøringen var det full stopp.
query_builder PUBLISERT: February 28th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

Sjåføren rakk ikke å bremse og traff bilen foran. Videre traff bilen foran neste bil. Ulykken medførte materielle skader, men ingen personskader. Da politiet kom til stedet tilbakekalte de førerretten midlertidig, og tok midlertidig beslag i førerkortet.

Dobbeltsjekket trafikken – fikk førerkortbeslag

YTF-medlemmet kjørte ut på fylkesveien. Til tross for å ha dobbeltsjekket begge kjørefelt oppdaget ikke medlemmet personbilen som kom kjørende. Det endte i en påkjørsel og politiet beslagla førerkortet på stedet.

Samtykket ikke

Lastebilsjåføren samtykket ikke til beslaget. Da han tok kontakt med YTFs arbeidslivsavdeling, fikk han hjelp av advokatfullmektig Siri Dannevig. Påtalemyndigheten sendte så saken over til retten, og ba om midlertidig tilbakekall av førerretten og beslag av førerkort. Dannevig kontaktet påtalemyndighetene for å få innsyn i sakens dokumenter, slik at hun kunne forberede saken. En måned etter uhellet var det rettsmøte.

Advokatfullmektig i YTF, Siri Dannevig.

- Påtalemyndighetens begjæring ble ikke tatt til følge, som betyr at medlemmet fikk tilbake førerkortet og retten mente midlertidig beslag av førerkort vil utgjøre et uforholdsmessig inngrep. Retten har særlig lagt vekt på medlemmets behov for førerkortet, sakens art og at siktede ikke utgjør en generell trafikksikkerhetsrisiko, forteller Dannevig.

info Visste du at...

...medlemmer i Yrkestrafikkforbundet har tilgang på hjelp fra YTFs egne rådgivere og advokater dersom det oppstår problemer i arbeidsforholdet? Les mer her.

Medlemmer står ikke alene

- Her har medlemmet gjort det som er riktig i en slik situasjon. Her er det en yrkessjåfør som har en hendelse, som gir den store konsekvensen det er å få et førerkortbeslag. Vi som jobber i YTF anbefaler at medlemmene oppgir at de ikke samtykker til førerkortbeslag, dersom de mener at beslaget feil, sier Dannevig. - Dette er fordi politiet da må få godkjenning fra en dommer om at beslaget kan opprettholdes. Dersom medlemmet tar kontakt med oss, kan vi bli med dem i retten. I mange av sakene der YTF bistår, får medlemmet tilbake førerkortet. Det er likevel noen saker vi ikke kan bistå medlemmene med. Dette gjelder blant annet saker der medlemmet er mistenkt for brudd på fartsgrensen, og saker der det er påvist rus eller alkoholpåvirkning.

YTF-medlemmer får tilbake førerkortet i seks av åtte saker

Arbeidslivsavdelingen i Yrkestrafikkforbundet får daglig flere henvendelser fra medlemmer som trenger og får hjelp. 2022 kan oppsummeres som et år der de aller fleste av medlemmene som tok kontakt fikk en god løsning på saken sin.

– Jobben vår er å sikre medlemmenes rettigheter dersom noe skjer, og vi jobber hele tiden for å hjelpe de som kontakter oss, avslutter hun.

Sikret lasten i desember - slapp førerkortbeslag i mai

Tre måneder etter uhellet der lasten endte i førerhuset fikk YTF-medlemmet et forelegg der politiet ville beslaglegge førerkortet. Medlemmet godtok ikke dette, og fikk hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.