Kvinner er sterkt underrepresentert i sjåføryrket. Men i Ghanas hovedstad Accra ble det for tre år siden satt i gang systematisk kurs av 60 kvinnelige sjåfører. Foto: Scania Vest-Afrika

Kvinner er sterkt underrepresentert i sjåføryrket. Men i Ghanas hovedstad Accra ble det for tre år siden satt i gang systematisk kurs av 60 kvinnelige sjåfører. Foto: Scania Vest-Afrika

Mangler millioner sjåfører

Vi har tidligere fortalt at det mangler en halv million yrkessjåfører i Europa. En undersøkelse viser at det ikke bare er vår verdensdel som sliter, men anslår at verden mangler mer enn 2,6 millioner profesjonelle sjåfører og at utsiktene bare kommer til å bli verre. Resultat av ukontrollert konkurranse, påpeker fagbevegelsen.
query_builder PUBLISERT: March 1st, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Rapporten, som er utarbeidet av veitransportorganisasjon IRU, baserer seg på en undersøkelse blant mer enn 1 500 kommersielle transportoperatører i mer enn 25 land i Amerika, Asia og Europa. IRU representerer mer enn 3,5 millioner transportselskaper over hele kloden.

Ute av kontroll

Tallene i rapporten viser at sjåførmangelen akselererer voldsomt over store deler av kloden. Mens økningen i fraværet av gods- og bussjåfører var på 42 prosent i Europa fra 2020 til 2021, var tilsvarende tall 30 prosent i Mexico og hele 140 prosent i Kina – der mangelen på yrkessjåfører nådde hele 1,8 millioner.

Fra EU-hovedstaden Brüssel. Om ikke noe snart gjøres, vil EU mangle to millioner yrkessjåfører i 2026. Foto: Arne Danielsen

Problemene ser ut til å være i ferd med å vokse totalt ut av kontroll, som følge av blant annet økende transportbehov og et stadig eldre sjåførkorps. Uten tiltak for å gjøre sjåføryrket mer tilgjengelig og attraktivt, vil Europa kunne mangle mer enn to millioner sjåfører allerede i 2026, noe som vil omfatte halvparten av all veitransport og millioner av passasjerreiser.  

Store ringvirkninger

IRUs generalsekretær Umberto de Pretto understreket i en kommentar at det kroniske underskuddet på kommersielle sjåfører blir stadig verre, med millioner av ubesatte stillinger. Denne utviklingen fører til stadig høyere risiko for inflasjon, dårligere sosial mobilitet og nedsmelting av forsyningskjeder hos allerede belastede økonomier og samfunn.

- Operatørene gjør sitt, men myndighetene trenger å være oppmerksomme, forbedre infrastruktur for parkering, tilgang til opplæring og oppmuntre flere kvinner og unge til å velge sjåføryrket, påpekte Umberto de Pretto.

Kvinnene uteblir

Rapporten viste at det fortsatt fantes få kvinner i førersetene. Færre enn 3 prosent av lastebilsjåførene i verden er kvinner, med unntak av Kina med 5 prosent og USA med 8 prosent. Blant bussjåfører i Europa er trenden noe høyere med 12 prosent kvinner. Ser vi på hele transportbransjen, er imidlertid tallene langt under snittet, der 22 prosent i Europa og 28 prosent av alle transportarbeidere i USA er kvinner.

Prinsesså

Hun har skiltet med «Prinsesså» godt synlig i frontruta på lastebilen Lillian Hersvik kjører. Å-en vitner om oppveksten i Egersund. Og ja, for en bransje som sliter med rekrutteringen, må en tjueåtteårig kvinnelig sjåfør absolutt æres som ei prinsesse.

Et stikkord for å rekruttere flere kvinnelige lastebilsjåfører er å bedre sikkerheten, noe et overveldende antall av både sjåfører og transportselskaper poengterer. Bare 3 prosent av eksisterende hvileplasser innen EU er sertifisert som trygge og sikre.

Stadig eldre

Alder er dessuten en tidsinnstilt bombe for bransjen. I både Europa og USA utgjør «eldre førere» mer enn en tredjedel av arbeidsstokken, med en gjennomsnittsalder på 47 år i Europa. Innen passasjertransport er førerne enda eldre. I Europa utgjør bussjåfører over 55 år en tredjedel av alle, med en gjennomsnittsalder på 50. Spania er et skrekkeksempel der 72 prosent av sjåførene er femti eller eldre.

Samtidig er unge sjåfører under 25 år en liten minoritet, mellom 6 og 7 prosent av lastebilsjåførene i alle verdenshjørner. Blant bussjåførene i Europa er kun 3 prosent under 25. En viktig forklaring kan være at aldersgrensen for å ta lastebillappen fortsatt er 21 år i fem EU-land og mellom 21 og 24 år for å bli bussjåfør innen EU, noe som utgjør en stor barriere for ungdom som er ferdige med skolen. Høye kostnader for å ta sertifikatet oppgis også som en vesentlig faktor.

Lønn og arbeidsforhold

Siden IRU representerer transportselskap og ikke de ansattes organisasjoner, virker representantene ikke like ivrige etter å understreke lønn og arbeidsforhold som årsak til manglende rekruttering. Denne sammenhengen virker imidlertid åpenbar for vanlige folk.

YTFs fjerde grenseundersøkelse

Katten «Bøffe» var kanskje den aller mest sjarmerende da YTF gjennomførte sin fjerde store spørreundersøkelse om lønnsforholdene blant utenlandske godssjåfører på Svinesund mandag 11. og tirsdag 12. oktober, der hovedhensikten er å motvirke at sjåførene blir «bøffet».

Den internasjonale transportføderasjonen ITF gjennomførte i september en undersøkelse blant mer enn 16 000 mennesker i 15 land i alle verdensdeler, der mer enn fire av fem understreket viktigheten av at myndighetene ivaretok rettighetene til transportarbeiderne. 85 prosent svarte at de ønsket at myndighetene forbedret lovverket for å beskytte transportarbeidere, og 87 ga uttrykk for at lovgiverne må sikre at transportarbeidere blir beskyttet mot vold og mobbing.

Uregulert konkurranse

- Rundt i verden har myndighetene tillatt fullstendig ukontrollert konkurranse, med liten beskyttelse innen forsyningskjedene. Myndighetene har revet i stykker sikkerheten for å oppmuntre til konkurranse. Standarden på arbeidet innen transportbransjen har blitt kastet vekk for å kutte kostnader, poengterer generalsekretær Stephen Cotton i ITF.

Tiden er nå inne for å gjøre noe. I undersøkelsen til ITF svarte to tredjedeler at transportbransjen ville komme bedre ut av det om de i større grad involverte de ansatte. Like mange støttet lover som beskyttet streikeretten for transportarbeiderne. Og store streiker har det vært, blant annet i Storbritannia, Frankrike og Australia.

- Det varmer hjertet å se at folk stiller seg bak transportarbeiderne, avslutter Stephen Cotton fra ITF, som representerer nesten 20 millioner transportansatte over hele verden, deriblant YTF.

Europeisk transport i knestående

Prisene stiger, og Europa sliter med leveranser av varer. Korona og krig har satt problemene på spissen, men krisa har i realiteten utviklet seg over mange år. Løsningen innebærer ikke minst å eliminere sosial dumping og sikre anstendig lønninger og arbeidsforhold innen transportsektoren.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.

Veitransport i Europa: Fraktrater til himmels!

Sjåførmangel, dieselpriser og tørke har til sammen presset de gjennomsnittlige europeiske fraktratene opp til det høyeste nivået noensinne, til tross for lavere forbruk. Den økonomiske krisa kan imidlertid få volumene til å falle og prisene til å flate ut igjen, melder verdens veitransportorganisasjon IRU.