YTFs nestleder Trude C. Sande takker Svein Øien Eggesvik fra Nordland fylkeskommune for sitt forpliktende innlegg på YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø i november 2021. Foto: Arne Danielsen

YTFs nestleder Trude C. Sande takker Svein Øien Eggesvik fra Nordland fylkeskommune for sitt forpliktende innlegg på YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø i november 2021. Foto: Arne Danielsen

Lær av Nordland

«Nordland fylkeskommune tar oss på største alvor når det gjelder kollisjonssikring i buss, og ligger også langt fremme når det gjelder dialog med de tillitsvalgte», forteller YTFs regionleder i Nordland, Svein Roger Skoglund. Nå gjelder det å få de øvrige fylkeskommunene til å innføre det samme.
query_builder PUBLISERT: January 27th, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Yrkestrafikk har tidligere rapportert om Nordland fylkeskommunes forbilledlige innledning på YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i buss som ble avholdt i Bodø i november i fjor. Vi har videre fortalt om hvordan fylkeskommunen siden har henvist til sikkerhetskonferansen i sine anbudsutlysninger, og at både passive og aktive sikkerhetskrav er innlemmet i det nye anbudet på Ytre Helgeland.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Nordland har dermed vist at de ligger i front når det gjelder sikkerheten til bussførerne. Men de går også foran på et annet område: Gjennom et dialogforum gjennomfører de systematisk dialog med de tillitsvalgte. Også her har mange andre fylkeskommuner noe å lære.

Positiv dialog

Et eksempel: De tillitsvalgte i YTF ønsket en diskusjon om sikkerhet med Nordland fylkeskommune, og ble innkalt etter kort tid. På møtet stilte fylkeskommunen med fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande og rådgiver for mobilitet Bjørnar Klausen. YTF stilte med regionleder Svein Roger Skoglund fra Glomfjord og avdelingslederne Laila Vang fra Sandnessjøen, Rune Pettersen fra Mo i Rana og Magnor Olsen fra Hamarøy.

Møtet startet med at Svein Roger presenterte skadeomfanget på en buss i Harstad etter et møte med en murvegg. Til tross for lav fart ble det store skader blant annet på A-stolpen og bæringen under sideruta. Han rapporterte også om en kollisjon mellom bil og buss på Mørkved i begynnelsen av november, der det også ble store skader på bussen. Eksemplene ga grunnlag for en lang og god diskusjon. En rekke temaer var oppe til diskusjon, om krav til bussprodusentene, veivedlikehold, rutetider og spørsmålet om piggdekk.

- Alt i alt ble dette et hyggelig møte med mye positiv dialog, oppsummerer Rune Pettersen.

Flere krever bedre sikkerhet

Nordland fylkeskommune stiller klarere krav til kollisjonssikkerhet for bussførere i sin nye anbudsutlysning, og viser direkte til YTFs sikkerhetskonferanse i Bodø. YTF applauderer den positive utviklingen, men understreker likevel at sikkerheten ikke må være avhengig av hvilken fylkeskommune man kjører i.

Variert praksis

Så langt det positive eksemplet Nordland. Dessverre er ikke samarbeidsklimaet like godt alle steder. Enkelte fylkeskommuner prioriterer førersikkerhet høyt, andre ikke. Noen arrangerer dialogkonferanser med de ansatte, andre ikke.

Dette ønsker YTF å gjøre noe med. Derfor ble det arrangert et internettmøte for alle regionlederne i forbundet i midten av oktober. Her ble blant annet diverse argumenter og en mal for skriftlig henvendelse til fylkeskommunene presentert. Yrkestrafikk vil følge opp status for dette arbeidet på nyåret.

Skjermbilde fra YTFs regionkonferanse om kollisjonssikkerhet i buss, avholdt 13. oktober.

Arbeidet fortsetter

Nordlendingene oppsummerte at de utelukkende hadde fått gode tilbakemeldinger fra deltakerne på den store konferansen om kollisjonssikkerhet. Denne må oppsummeres som en stor suksess som økte oppmerksomheten rundt kollisjonssikkerheten markant. Derfor planlegges en ny konferanse der man går bredere ut med tanke på deltakerne.

YTF har også en sikkerhetsgruppe som arbeider permanent med alle aspekter rundt sikkerheten til bussjåførene.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Krever sikkerhetsbur

«Det må lages nye krav til et sikkerhetsbur eller deformeringssone rundt førerplass, tilsvarende krav som gjelder personbil». Dette tok teknisk direktør Jan-Helge Sandvåg hos Tide til orde for på YTFs store sikkerhetskonferanse i Bodø i november.

Etterspør nordisk samarbeid for sikrere busser

Manglende kollisjonssikkerhet i buss har lenge vært en utfordring som har blitt underprioritert. Derfor etterspør nå Yrkestrafikkforbundet et nordisk samarbeid, for å sette problematikken på dagsorden - både på et lokalt og europeisk plan.