Ken Blomkvist er årets tillitsvalgt

Under representantskapsmøtets middag ble prisen for årets tillitsvalgt delt ut. En overrasket og glad Ken Blomkvist mottok prisen på 10.000 kr overlevert av Gjensidiges representant Per Kristian Larsen.
query_builder PUBLISERT: March 9th, 2018
En overrasket og glad Ken Blomkvist får gratulasjoner av nestleder i YTF Trude Valle og overrakt prisen av Per Kristian Larsen

Priskomitéen besto av nestleder i YTF Trude Valle, organisasjonssekretær Håvard Galtestad, generalsekretær Trond Jensrud og forbundsleder Jim Klungnes. Komitéen fikk inn flere forslag på meget gode kandidater.

Utdrag fra begrunnelsen
Ken Blomkvist:

  • er faglig sterk

  • leser Arbeidsmiljøloven på senga

  • er prinsipiell og standhaftig

  • jobber hardt for medlemmene

  • men også vet hvilke kamper som skal tas og hvilke som bør ligge

Han er i tillegg til å være hovedtillitsvalgt Bring Linehaul, også svært aktiv i avdelingen og regionen. Det siste året kan vi telle at Ken har vervet 14 medlemmer, noe som også viser seg ved vekst i antall medlemmer i avdelingen.

Forslagstiller skrev om Ken at han jobber hardt for medlemmene og tar tak i små og store saker med like stor innlevelse. Han har hatt mange diskusjoner med ledelsen, iblant har han tapt men for det meste har han gått vinnende ut.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Fikk 55.000 etter konkursvarsel

YTF-medlemmet hadde utestående overtidsbetaling fra bedriften.