Trond Karlsen er tillitsvalgt i Prime Cargo.

Trond Karlsen er tillitsvalgt i Prime Cargo.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

På nyåret 2020 tok flere ansatte i gods- og fraktselskapet Prime Cargo kontakt med Yrkestrafikkforbundet, og det ble holdt et informasjonsmøte like etter. Bedriften hadde blitt etablert noen år tidligere. På møtet stilte forhandler Petter Sommervold, og etterpå var det nok medlemmer til å starte arbeidet med å kreve tariffavtale. Pr. i dag er det i underkant av 40 medlemmer i bedriften, med rundt totalt 90 ansatte.

- Vanligvis kreves det at minst 10 % av de ansatte som tariffavtalen er ment å gjelde for er organisert dersom man ønsker å få på plass en tariffavtale, men jo flere man er dess sterkere står man, både lokalt i bedriften og når Yrkestrafikkforbundet sentralt skal forhandle tariffavtalene, sier Sommervold. Tillitsvalgt Karlsen forteller at det var en del som meldte seg inn allerede før møtet, og at flere meldte seg inn underveis. Han forteller at de aller fleste ikke hadde vært organisert tidligere i det hele tatt. - På møtet kom det 30-40 stykker opp og vi stiftet også en lokal avdeling i Yrkestrafikkforbundet da. Etter noen små uker senere var tariffavtalen på plass, sier han.

Forhandler Petter Sommervold i Yrkestrafikkforbundet hjalp til med å få på plass tariffavtale i Prime Cargo

Alltid organisert

Karlsen har vært tillitsvalgt i Yrkestrafikkforbundet i to år, og har ambisjoner om å stille til valg som leder. - Men det er helt jo avhengig av at medlemmene ønsker meg da, ler han. De er tre tillitsvalgte på Prime Cargo, med ansvar for hver sin avdeling. Karlsen forteller at han selv stort sett har vært organisert gjennom sitt arbeidsliv. Det startet med at han jobbet på steder der alle andre var organiserte, og at når det er gode lokale tillitsvalgte, samt en kultur for å være organisert, er det lett å bli med.

info Visste du at...

...Yrkestrafikkforbundets egne advokater og rådgivere hjelper til i både kollektive og individuelle saker på arbeidsplassen? Les mer her

- Vi begynte tidlig å snakke om å organisere oss, og da var det en kollega som anbefalte at vi tok kontakt med Yrkestrafikkforbundet. Vi så også på pris, og der kom Yrkestrafikkforbundet godt ut, sier han. Vi ville ha en fagforening med på laget for å sikre rettighetene våre, og for å få på plass en tariffavtale. Vi syns det var lite orden og at vi tjente dårlig. Vi ville ha fordelene man kan oppnå ved medlemskap, og da spesielt en tariffavtale.

Hopp i lønn

Sommervold utdyper:

- Det var særlig to elementer som gjorde at forholdene lå spesielt godt til rette for å få på plass tariffavtale i Prime Cargo. Det ene var at det på kort tid ble organisert mange ansatte til Yrkestrafikkforbundet, noe som gjorde forhandlingstyngden større og dermed forutsetningene for å få på plass en overenskomst bedre. Det andre var at bedriften var i en vekst- og omstillingsfase som gjorde det viktig å få på plass et sett med felles spilleregler som bedriften og de ansatte kunne støtte seg til i tiden fremover.

- Avtalene skaper likere konkurransevilkår mellom bedrifter, og forutsigbarhet for både ansatte og virksomhet, presiserer han.

Det ble store endringer i lønns- og arbeidsvilkårene når tariffavtalen var innført. Karlsen forteller at han gikk opp rundt 80.000 kr det første året. Både fordi selve avtalen ga et lønnshopp, og fordi det var lønnsforhandlinger like etterpå.

- Mange bedrifter har lønnsforhandlinger for de ansatte hvert år, men det er kun gjennom det å ha tariffavtale at man faktisk er sikret å få noen kroner hvert år. I tillegg til at det skal gjennomføres reelle lokale forhandlinger om lønn og andre betingelser der dette måtte være relevant, istedenfor at alt blir diktert av ledelsen alene. Man snakker om likeverdige parter i arbeidslivet. Det er gjennom organisering av bedrifter og ansatte og gjennom gode tariffavtaler man virkelig får satt dette inn i et system som begge parter kan nyte godt av, forklarer Sommervold.

- I tillegg til at lønnen gikk opp, fikk vi en god dialog med arbeidsgiver om innholdet i tariffavtalen og at det skulle følges. Tidligere var det for eksempel uforutsigbarhet på når vi skulle jobbe, og det kunne endres så sent som dagen i forveien, forteller Karlsen. - Vi har opplevd at arbeidsgiver har ønsket tariffavtale og fagorganisering velkommen, og han som er direktør her er tidligere tillitsvalgt og vet hva det går i. De vet hva de har forpliktet seg til og forholder seg til det. Og selv om vi har måttet adressere enkelte ting vi mener de ikke har fulgt godt nok opp, som overtid og hviletid, så tar de det til seg og beklager. Vi som er tillitsvalgte, er opptatt av at medlemmene er trygge på at vi passer på.

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Passer på medlemmene

Det er fortsatt mye innleid og midlertidig arbeidskraft på bedriften, og de tillitsvalgte følger med på utviklingen. Deler av virksomheten skal gjøres om til robotlager, og når det er klart vil det gjøres en innsats for å sikre at det ikke er unødvendig høy grad av midlertidige ansatte. – Vi skal kartlegge behovet for arbeidskraft når lageret er på plass, og kreve faste tilknytningsformer for de som jobber her, betrygger Karlsen.

- For vår del fikk vi en helt annen arbeidshverdag og lønn da vi valgte å bli medlem, avslutter han. - For oss gir medlemskapet trygghet. Både med tariffavtalen og dersom det skulle være noe for deg personlig. Du står mye sterkere og tryggere med YTF i ryggen. Man får hjelp om noe skjer i arbeidsforholdet. Man blir fort liten i møte med en bedrift og en ledelse dersom noe oppstår, og da er det uvurderlig å ha Yrkestrafikkforbundet med seg.

Kjørte med lommebok – fikk forelegg

YTF-medlemmet holdt i en lommebok mens han kjørte. Etter å ha mottatt forelegg i posten fikk han hjelp av advokatfullmektig Anniken Aune i Yrkestrafikkforbundet.

100 lageransatte og sjåfører fikk fast stilling

Den siste tiden har Yrkestrafikkforbundet sørget for at over hundre lageransatte og sjåfører har gått fra å være vikarer til å få fast stilling. Stadig flere lageransatte velger å melde seg inn i YTF.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.