Partene i arbeidslivet virket ganske enige på ruterfrokosten, fra venstre Tor-Olav Nævestad (TØI), Jofri Lunde (NHO Transport), Jim Klungnes (YTF) og Roger Moum (Fellesforbundet). Foto: Arne Danielsen

Partene i arbeidslivet virket ganske enige på ruterfrokosten, fra venstre Tor-Olav Nævestad (TØI), Jofri Lunde (NHO Transport), Jim Klungnes (YTF) og Roger Moum (Fellesforbundet). Foto: Arne Danielsen

Deja vu hos Ruter

Ruter inviterte til frokostseminar rundt emnet «kan systematisk forbedringsarbeid knyttet til kjørestil gi målbare gevinster på flere områder?» - og satt igjen med en klar følelse av at dette hadde vi hørt før. Nærmere bestemt for hele 35 år siden.
query_builder PUBLISERT: February 3rd, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Transportøkonomisk institutt (TØI) skal på vegne av Ruter undersøke hvordan bedre kjørestil kan gi målbare gevinster på flere områder, som sirkulær økonomi, trafikksikkerhetskultur, kundetilfredshet, Nullvisjonen, klima og miljø. Et stikkord er trafikksikkerhetsstandarden ISO:39001, som Ruter har stilt som krav i nye kontrakter. Frokostseminaret markerte starten på undersøkelsen.

En hypotese er at systematisk forbedringsarbeid knyttet til kjørestil kan gi færre skader og ulykker, lavere utslipp, lavere dekkslitasje, lavere kostnader til vedlikehold, mer fornøyde passasjerer og sjåfører.

Ruter styrker førersikkerheten

Ruter går foran i Norge og innfører skjerpede krav til kollisjonssikkerhet i anbudsdokumentene for Oslo syd. Ruter er på mange måter bjelleku og setter standard for andre anbudskrav. «En viktig seier i vår kamp for trygge arbeidsplasser», sier YTF-leder Jim Klungnes.

ISO:39001

Bård-Henrik Sørensen fra Ruter fortalte om bakgrunnen for prosjektet, før Tor-Olav Nævestad fra TØI gikk gjennom hva annen forskning har sagt om temaet. Harald Schjølberg fra Scandinavian Certification gikk så gjennom hvordan systematisk forbedringsarbeid knyttet til kjørestil kan forsterkes ved implementering av ISO:39001. 

Partene i arbeidslivet var forbilledlig også invitert med korte innlegg, det vil si næringspolitisk sjef NHO Transport Jofri Lunde, forbundsleder Jim Klungnes i YTF og tariffansvarlig for buss i Fellesforbundet, Roger Moum. Et sentralt spørsmål var om det i det hele tatt er mulig for bussjåførene å kjøre «mykt» i en stressende hverdag?

Må brukes riktig

Jim understreket at nesten ingen var mot programmer for systematisk sikkerhetsarbeid forutsatt at de brukes riktig og er avtalt med tillitsvalgte. Noen opplever det som positivt, mens andre blir stresset ved tanken på at sjefen skal få innsyn i at man kanskje ikke kjører best mulig. Derfor er det viktig at slike systemer kun benyttes i opplæringsøyemed og ikke misbrukes til disiplinære forføyninger.

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.

Han påpekte at bussjåførene er blant landets mest overvåkede yrkesgrupper, og refererte et konkret tilfelle der sjåførene riktignok oppnådde gode resultater når det gjaldt kjørestil, men at dette gikk utover pausene. Moralen er: Gjør sjåførene happy, så blir dette bra, avsluttet Jim.

35 år siden

Så til dette med deja vu: I januar 1988 gjorde jeg en reportasje til Sporveiens bedriftsblad Sporveisnytt med tittelen «Herrer med bart kjører mykt!» Artikkelen fortalte om hvordan flertallet av Sporveiens bussjåfører i 1987 hadde gått gjennom mykkjøringskurset RULLE.

Forsiden på Sporveisnytt fra januar/februar 1988. Deja vu?

Her ble det oppsummert at en myk kjørestil kunne føre til at «passasjerene opplever bedre reisekomfort; bussførernes arbeidsmiljø forbedres og stress og mas unngås; drivstofforbruket minskes og dermed også utslippet av forurensende avgasser og slitasjen på bussene blir mindre». Dette er vel argumenter til å kjenne igjen?

Sporveien gjorde et viktig pionerarbeid med å utvikle Rulle-kurset, blant annet med en egen video der komikeren Trond Kirkvaag illuderte henholdsvis «kul og avslappa» og «dødsstressa» bussjåfør. Sporveien hadde på den tida ikke en kommersiell fiber, noe som gjorde at andre fritt kunne kopiere kurset og selge pakker videre på markedet.

Pandemikeren

YTFeren Runar Grønsholt ledet Ruters «Task Force 1» mot korona innen kollektivtrafikken. «Den viktigste lærdommen fra arbeidet er hvor avgjørende det er at alle i bransjen arbeider tett sammen mot felles mål».

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Koronakrøll ga stopp i sykepengeutbetaling

I februar 2020 reiste medlemmet til Thailand. På dette tidspunktet mottak han sykepenger fra NAV. Like etter bredte pandemien seg i verden, og det ble vanskelig å komme seg hjem til Norge innen fristen for reisetid når man mottar sykepenger.