Bot til Nobina for brudd på personvernreglene

En sjåfør fikk ikke overtidsbetalt fordi Nobina sammenstilte timelistene med GPS-loggen. – Vi mente at dette var et brudd på personvernreglene. Det var snakk om 265 kroner i overtid, men nå må Nobina betale 100 000 kroner i bot i stedet, forteller advokat Martin Helle Opedal i YTF.
query_builder PUBLISERT: February 20th, 2017

Martin har fulgt saken tett over to år. – Mange transportselskaper må ha GPS-data for å vite hvor busser eller lastebiler befinner seg. Men, med en gang selskapene bruker loggene i etterkant for kontroller den enkelte sjåfør gjelder strenge regler, forteller Martin.

– For å kunne bruke loggene til å for eksempel trekke i lønn eller kontrollere pauser må selskapet ha samtykke. Om det ikke foreligger samtykke må bedriften i beste fall helt konkret ha drøftet akkurat denne bruken med tillitsvalgte og de må informere samtlige ansatte om at det er det dataene skal brukes til, sier Martin.

De tillitsvalgte må være oppmerksomme

Martin oppfordrer tillitsvalgte til å være oppmerksom på hvilke avtaler de inngår på vegne av medlemmene sine.

Han oppfordrer alle tillitsvalgte til å svære svært forsiktig med hvilke avtaler om GPS-styring og annen flåtestyring de inngår med ledelsen på vegne av medlemmene.

– Mange synes det er ubehagelig å bli kontinuerlig overvåket i sanntid, men det er enda verre når arbeidsgiver går tilbake i loggene for å sjekke arbeidet du har utført, forteller advokaten.

I saken mot Nobina fikk YTF medhold i at Nobina ikke hadde sagt hva dataene skulle brukes til.

– Datatilsynet var enig i at Nobina hverken hadde drøftet eller informert om at de ville bruke GPS-loggen til å kontrollere blant annet overtid i etterkant. Dette var grunnen til at de ble idømt boten pålagt å utarbeide nye rutiner for behandling av personopplysninger, avslutter Martin.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Innleide vant i tingretten – fikk fast jobb

Brødrene Dahl ønsket å kvitte seg med tre innleide lageransatte. Med advokathjelp fra YTF vant de tre fram i tingretten. Resultatet ble fast ansettelse og en klekkelig erstatning.

Frikjent etter påkjørsel av fotgjenger

Politiet mente bussjåføren hadde opptrådt uaktsomt da en fotgjenger som gikk på rødt lys i Nylandsveien ble påkjørt. Retten var uenig og frikjente vedkommende.