Konklusjonen til Statens havarikommisjon er krystallklar: Bussførere som arbeidstakere bør være bedre beskyttet. Foto: Statens havarikommisjon.

Konklusjonen til Statens havarikommisjon er krystallklar: Bussførere som arbeidstakere bør være bedre beskyttet. Foto: Statens havarikommisjon.

Blodig alvor

Møteulykker der buss er involvert utgjør nå rundt to til tre prosent av alle omkomne i trafikken, slår Statens Havarikommisjon fast i rapporten om dødsulykken i Fredrikstad i romjulen 2022. Det er derfor nødvendig å intensivere arbeidet med å forbedre kollisjonssikkerheten for bussførere.
query_builder PUBLISERT: April 2nd, 2024
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Statens havarikommisjon (SHK) offentliggjorde i desember sin rapport om frontkollisjonen som fant sted på riksvei 110 ved Fredrikstad bru om morgenen den 28. desember 2022. Selv om bussene hadde lav hastighet da de kolliderte, resulterte ulykken i at den ene føreren omkom og den andre ble alvorlig skadet. De to passasjerene på den ene bussen fikk lettere skader.

Begge de involverte bussene var laventrebusser av typen MAN Lion’s city 2013-modell gassbusser. Bussene frontkolliderte med venstre hjørne mot venstre hjørne. Hastigheten i kollisjonsøyeblikket var lav, henholdsvis 32 og 35 km/t. Begge bussene fikk likevel omfattende skader på førerplass.

Visne blomster

Kun noen visne blomsterbuketter i veikanten minner om dødsulykken der bussjåfør Øyvind Sannes Norheim omkom i romjula. Arbeidskameratene passerer og tenker kanskje fra sine utsatte førerplasser at «neste gang er det kanskje meg…».

Kuttet over A-stolpen

Kollisjonen var et resultat av at buss A kom over i venstre kjørefelt og traff buss B. Hvorfor dette skjedde er ikke klarlagt. Et interessant poeng er at både fartsskrivere og lagringsenheter av video ofte er montert innvendig foran på venstre side i takhøyde, noe som gjør at informasjon kan gå tapt ved frontkollisjoner. Havarikommisjonen anbefaler derfor en annen plassering med bedre beskyttelse.

Rapporten skriver utfyllende om hvordan det var overlapp mellom A-stolpene på bussene, og at venstre ytterdel av frontplatene på begge bussene bøyde seg bakover og klippet av nedre del av A-stolpen, slik at sidepanelene på begge bussene løsnet. Sidepanelene fikk redusert styrke som følge av at siderutene spratt ut.

Generell teknisk utfordring

Havarikommisjonen har gjennomgått skadene sammen med bussprodusenten MAN, og slår fast at MAN-bussene ikke representerer noen unik teknisk løsning, men at «utformingen med manglende støtavvisende konstruksjon på bussenes venstre front representerer en generell teknisk utfordring hos flere bussprodusenter. Dette er kritisk for sikkerheten til bussførere ved frontkollisjoner mellom busser med liten overlapp.»

- Gir oss aldri før bussen er sikker

I flere år har Yrkestrafikkforbundet jobbet for å gjøre bussene trygge for sjåførene. Det er fortsatt en lang vei å gå, men snøballen har begynt å rulle.

Rapporten påpeker at tilsvarende busskonstruksjoner også var til stede i dødsulykkene i Nafstad i 2017 og Tangen 2021, selv om bussene der var av et annet merke. Konklusjonen til Statens havarikommisjon er krystallklar: Bussførere som arbeidstakere bør være bedre beskyttet.

Ikke overlevelsesrom

Skadene var altså primært på venstre side av fronten på begge bussene. Studier av vrakene viste at det – pent formulert – ikke var såkalt «overlevelsesrom» på buss B som følge av inntrengingen fra den motgående bussen. Føreren på buss A var bevisst etter sammenstøtet, men satt fastklemt med kritiske skader og ble siden lagt i kunstig koma.

Sidepanelet fra buss B trengte inn langs førerplassen, mens andre deler av bussen ble presset inn i setehøyde. Fører A hadde overlevelsesrom på øvre del av bussen, mens området nedenfor setehøyde ble sammenklemt.

Glass og ramme

Statens vegvesen undersøkte bussene på ulykkesstedet, og vurderte begge bussene til å ha vært i forskriftsmessig stand forut for ulykken. Begge bussene var godkjent etter gjeldende krav. Rapporten slår også fast at den involverte busstypen ikke er spesielt utsatt sammenliknet med andre modeller fra andre produsenter.

Bussjåførene trenger bedre kollisjonssikkerhet

Et femtitalls representanter fra norsk bussbransje, med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen deltok på verdens største bussmesse i Brussel 10. oktober for å fremme kollisjonssikkerhet for bussførere i Europa. Yrkestrafikkforbundet er blant annet representert med sin sikkehetsgruppe, bestående av tre aktive bussførere.

Føreforholdene var heller ikke ekstreme, viste bremseprøver utført av Statens vegvesen. Vegbanen var våt på ulykkesstedet. Førerne var begge erfarne bussjåfører med mange års fartstid, og ingen undersøkelser tydet på noen unormal oppførsel før sammenstøtet.    

Så vet vi at i en kollisjon med personbil i samme hastighet, ville resultatet neppe blitt fatalt. Dødsårsaken i dette tilfellet skyldes altså kun bussenes dårlige konstruksjon, som lar sjåførene sitte ubeskyttet i «glass og ramme».

Pendeltest ikke nok

Yrkestrafikks lesere vet at YTF har arbeidet med disse problemstillingene i mange år, og at «alle» i Norge nå er enige om at noe må gjøres. Som et håndfast resultat trådte nye norske krav til frontkollisjonsbeskyttelse i kraft 1. oktober 2023. Kravet innebærer en pendeltest der en 1 500 kg tung plate på en pendel slår mot fronten av en buss i rundt 30 km/t.

«Undersøkelser har imidlertid vist at venstre hjørne på busser har svakheter i frontkollisjoner med liten overlapp som ikke nødvendigvis vil bli avdekket gjennom ett flatt anslag mot fronten i en pendeltest», slår Fredrikstad-rapporten fast. 

Temaundersøkelse

Statens havarikommisjon slår fast at det er behov for større kunnskap om utfordringene rundt kollisjonssikkerheten i buss og den påvirkningen dette kan ha på andre trafikantgrupper i møteulykker, og vil på bakgrunn av tre alvorlige møteulykker foreta en temaundersøkelser om kollisjonssikkerhet i buss.

Hovedområdene for temaundersøkelsen vil være å kartlegge hendelsesforløp, hastigheter og skademekanismer for å få en større forståelse for hvordan og hvorfor ulykkene fikk det utfallet de gjorde. Basert på dette vil havarikommisjonen utrede områder for forbedring av sikkerheten.

Ett minutts stillhet

Tirsdag 17. januar kl. 13:00 avholdes det ett minutts stillhet i Østfold-området i forbindelse med begravelsen til bussjåføren som omkom i Fredrikstad i romjulen.

- Et skritt i riktig retning

YTF har i lengre tid jobbet for å bedre kollisjonsikkerheten i bussene. – Det nye tiltaket fra Samferdselsdepartementet er et skritt i riktig retning, men vi er redde for at tiltaket blir en hvilepute, uttaler forbundsleder Jim Klungnes.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.