Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind.

Forbundsleder i YTF, Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind.

Bussjåførene trenger bedre kollisjonssikkerhet

Et femtitalls representanter fra norsk bussbransje, med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i spissen deltok på verdens største bussmesse i Brussel 10. oktober for å fremme kollisjonssikkerhet for bussførere i Europa. Yrkestrafikkforbundet er blant annet representert med sin sikkehetsgruppe, bestående av tre aktive bussførere.
query_builder PUBLISERT: October 11th, 2023
edit FORFATTER: Adrian Pracon
Tre aktive bussførere og YTFs sikkerhetsgruppe sammen med samferdselsministeren. Fra venstre Eli Helevik, Jon-Ivar Nygard, Marianne Nattestad og Svein Roger Skoglund.

Yrkestrafikkforbundet har arbeidet med kollisjonssikkerhet siden 2016, og arrangerte i november 2021 en stor konferanse om spørsmålet i Bodø. I sin hilsningstale til konferansen ga samferdselsminister Jon-Ivar Nygård blant annet uttrykk for nødvendigheten av å få på plass internasjonale krav til kollisjonssikring i buss.

Europeisk samarbeid

Som en videreføring av den intensjonen reiste et femtitalls representanter fra en samlet norsk bussbransje til Europas største bussmesse Busworld for å kreve strengere sikkerhetsløsninger for sjåfører, passasjerer og myke trafikanter.

- I Norge har vi jobbet systematisk med å bedre sikkerheten i buss, men som et lite land er vi helt avhengig av å jobbe sammen med de store internasjonale bussprodusentene. Derfor er det viktig for oss å være til stede på Europas største bussmesse og vise tydelig at det er stor etterspørsel etter løsninger for bedre sjåfør- og trafikksikkerhet i buss, sa samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Ny TØI-rapport

På seminaret under Busworld la Transportøkonomisk institutt frem en ny rapport om sjåfør- og trafikksikkerhet i Europa og Norge. Rapporten gir oversikt over tilgjengelige sikkerhetstiltak i buss, med mål om å gjøre det enklere for innkjøpere og myndigheter å stille gode sikkerhetskrav i buss.

TØI-forskerne anbefaler at det stilles krav om at flere tiltak blir obligatoriske i busstransport, herunder flåtestyringssystemer for å legge til rette for myk kjørestil, sikkerhetskultur-tiltak, sikkerhetsstyringssystemer, og kollisjonsvern for bussjåfører.

- Per i dag er ikke disse tiltakene lovpålagt i busstransport, selv om forskning viser at de er svært effektive for å forebygge ulykker. I dag finnes det heller ikke egne sikkerhetsstandarder for buss. Vi anbefaler at det bør utvikles en egen europeisk standard for kollisjonssikkerhet i buss, spesifikt tilpasset bruken av slike kjøretøy, sier forskningsleder Tor-Olav Nævestad.

Forbundsleder i YTF og European Transport Workers’ Federation (ETF) Guy Van Hyfte

Samme som bil

- Det viktigste er å bedre den fysiske kollisjonssikkerheten i bussene, uttaler forbundsleder Jim Klungnes i Yrkestrafikkforbundet. Vi krever den samme kollisjonssikkerheten som i privatbiler og lastebiler. Det finnes I dag ingen bestemmelser for busser. Andre kjøretøy er godt beskyttet og har vedtatte krav til dette. Derfor er det nødvendig med en standard som er spesielt designet for busser og som gir tilstrekkelig beskyttelse både til bussjåføren og passasjerene. Det betyr beskyttelse foran sjåføren, på hjørnet av bussen og på veggen til venstre for sjåføren, understreker Jim Klungnes.

YTF stilte med tre bussjåfører i aktiv tjeneste, som dekket alle operatører, de fleste busstyper og alle typer rutebusstjenester: Eli Hetlevik kjører bylinjer, Marianne Nattestad regionale linjer og Svein Roger Skoglund lange linjer. De tre utgjør YTFs sikkerhetsgruppe.

- For å sikre akseptabel kollisjonssikkerhet for alle, er det nødvendig med en europeisk standard. Mens vi venter på denne er det nødvendig med strenge norske krav, poengterte forbundsleder Jim Klungnes.

Viktig europeisk tema

- Sjåfør- og trafikksikkerhet er et svært viktig tema for bussindustrien. Vi i Busworld opplever stor interesse og engasjement fra våre utstillere og besøkende om å utvikle enda tryggere og bedre sikkerhetsløsninger, selv om busstransport allerede i dag er den tryggeste formen for persontransport. Vi tror samarbeid på tvers av aktører vil gi et viktig bidrag til å gjøre busstransport enda tryggere for sjåfører og andre brukere fremover, sier Jan Deman, daglig leder for Busworld Foundation.

Fakta:

  • Kollektivtrafikkforeningen, Busworld Foundation og Ruter, i samarbeid med KS, NHO Transport, Spekter, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Fagforbundet og Norsk Jernbanearbeiderforbund, arrangerte et større seminar om sjåfør- og trafikksikkerhet på Busworld-messa i Brüssel.

  • Blant innlederne var samferdselsminister Jon-Ivar Nygård, representanter for Den europeiske transportarbeiderføderasjonen, kollektivselskaper fra London, Madrid, Brüssel og Oslo, og store bussprodusenter som Scania og Van Hool.

  • På seminaret lanseres TØI-rapporten «Safety in bus transport in Europe: Status of safety and discussion of measures benefitting drivers, passengers and other road users», utarbeidet på oppdrag for Kollektivtrafikkforeningen.

  • Busworld er Europas største bussmesse, hvor hele den europeiske og internasjonale bussprodusent- og leverandørindustrien er til stede. I 2019 deltok om lag 40.000 deltakere fra 143 land, og det var over 500 utstillere fra 37 land til stede på messa, og det ventes enda flere deltakere i år.

  • Prosjektet er støttet med 350.000 kroner fra Samferdselsdepartementets tilskuddsordning for trafikksikkerhet.

Flere krever bedre sikkerhet

Nordland fylkeskommune stiller klarere krav til kollisjonssikkerhet for bussførere i sin nye anbudsutlysning, og viser direkte til YTFs sikkerhetskonferanse i Bodø. YTF applauderer den positive utviklingen, men understreker likevel at sikkerheten ikke må være avhengig av hvilken fylkeskommune man kjører i.

Krever kollisjonssikre busser

Flere ulykker med bybusser de siste årene har vist hvor dårlig sikret denne typen kjøretøy er mot kollisjoner, senest på Sørås i Bergen forrige uke. Det finnes sikrere busser på markedet, men nesten ingen kollektivselskap er villige til å betale de ekstra tusenlappene det koster å sikre sjåfør og passasjerer. Nå krever Yrkestrafikkforbundet flere tiltak for å hindre dødsfall og alvorlige skader på sjåfør og passasjerer.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.