Bilbergerne var Egil Amundsen fra Autoassistance, Frank Olav Brekken og Thorleif Johnstad fra Haugaland BB, Atle Ellingsen og Anders Karlsen fra Redningsverket samt John Jansson og Manne Schedin fra Viking Stjørdal. Her sammen med Linda Jæger og Petter Sommervold fra YTFs administrasjon. Foto: Arne Danielsen.

Bilbergerne var Egil Amundsen fra Autoassistance, Frank Olav Brekken og Thorleif Johnstad fra Haugaland BB, Atle Ellingsen og Anders Karlsen fra Redningsverket samt John Jansson og Manne Schedin fra Viking Stjørdal. Her sammen med Linda Jæger og Petter Sommervold fra YTFs administrasjon. Foto: Arne Danielsen.

Bilbergere er ikke som vanlige sjåfører

Mange har fått hjelp på veien av en bilberger. De tryller nytt liv i et flatt batteri eller tauer inn en livløs doning. Åpenbart kan disse mye om bil. Men dette er langt fra alt de må beherske.
query_builder PUBLISERT: March 1st, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

På et ulykkessted kan det for eksempel være flere aktører, politi, ambulansepersonell, brannfolk, vegvesen og bilbergere. Her er det viktig å kjenne sine roller og også hvem som skal bestemme, altså utgjøre skadestedsledelse. Vanligvis utgjør politiet innsatsledelsen, men det er jo ikke alltid at disse kommer først. Mange bilbergere har også allsidig bakgrunn, for eksempel som ambulansekjørere.

info Visste du at...

...Yrkestrafikkforbundets egne advokater og rådgivere hjelper til i både kollektive og individuelle saker på arbeidsplassen? Les mer her.

En annen utfordring er håndtering av bilbrann. Her utgjør elbiler en egen utfordring, det gjør også såkalte paternosterløsninger for parkering. Her må man holde tunga rett i munnen og kjenne sitt fag, for eksempel at et brannslokkingsapparat med pulver fungerer dårlig på varmt metall. Berging av elbiler inneholder generelt mye som skiller seg fra fossildrevne biler.   

Lengde på slep er også en utfordring. Når en redningsbil tauer et vogntog, overgår den totale lengden ofte lovens krav. Hva må i så fall gjøres? Og så er det selvsagt dette med storm og uvær…

Skift og beredskapsvakt

Disse og mange andre problemstillinger ble drøftet over lunsjbordet andre dag på bilbergersamlingen. Da hadde de tillitsvalgte vært gjennom innledninger og diskusjoner om protokoller og særavtaler, verving og medlemsfordeler og protokoller og personvern.

Denne formiddagen hadde de fått en interessant innføring i temaet arbeidstid, skift og beredskapsvakt av turnusekspert Svein Arne Thrana, som regnes som en av landets fremste innen fagfeltet arbeidstid og lovverk.

Mistet lappen etter leddskump

En ettermiddag før jul kjører medlemmet forbi et kjøpesenter. Han fulgte godt med på trafikkbildet før han trillet over fotgjengerfeltet. Rett etterpå hører han flere som roper at han må stoppe og oppdager at det er en som er påkjørt.

Spredt organisert

Bilbergerne er spredt organisert i mange små selskaper, derfor er det befriende med en bransjesamling av typen YTF organiserte i Asker i begynnelsen av november. Her deltok tillitsvalgte i bilbergervirksomhetene der YTF har tariffavtale, en samling som ble gjennomført for første gang.

- Tryggheten og forutsigbarheten er det viktigste med tariffavtalen

Ron Richard Nilsestuen (34 år) har vært yrkessjåfør halve livet. Han meldte seg inn i Yrkestrafikkforbundet allerede om lærling. Han trekker frem tryggheten som tariffavtalen gir som en viktig faktor for hvorfor han trives så godt som sjåfør i Veøy.

Linda Jæger fra YTF innledet om lokale lønnsforhandlinger på samlingen. Hun fortalte at godsbilavtalen gir rett til lokale forhandlinger, men ikke dermed rett til høyere lønn. De ulike selskapene opererer ofte med små marginer, derfor kan det være vanskelig å oppnå noe særlig lokalt. YTF har derfor som mål å få ut mest mulig sentralt.

YTF-medlemmer får tilbake førerkortet i seks av åtte saker

Arbeidslivsavdelingen i Yrkestrafikkforbundet får daglig flere henvendelser fra medlemmer som trenger og får hjelp. 2022 kan oppsummeres som et år der de aller fleste av medlemmene som tok kontakt fikk en god løsning på saken sin.

Gikk opp nesten 80.000 kr. i lønn med tariffavtale

- Tariffavtaler er det fremste middelet man har for å ha reell innflytelse og medbestemmelse på egen arbeidsplass, sier forhandler i Yrkestrafikkforbundet, Petter Sommervold. Tillitsvalgt på Prime Cargo, Trond Karlsen, er glad for at de organiserte seg på arbeidsplassen. - Med tariffavtalen er alle tryggere, og med den hjelpen det enkelte medlemmet kan få er vi godt sikret, både individuelt og kollektivt på jobb gjennom medlemskapet.

Mistet lappen etter full tunnelstopp

Lastebilsjåføren var i en tunnel da uhellet skjedde. Han hadde kjørt inn i en rundkjøring og sjekket bilen foran seg på vei ut, for å se etter bremselys som kunne indikere kø. Han kikket også etter andre biler i rundkjøringen før han blinket seg ut. Men da han kjørte ut av rundkjøringen var det full stopp.