Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg

Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad. Foto: Kåre Sponberg

«Vi må snakke om alkolås»

Til tross for at andre land har innført alkolås som alternativ til tap av førerretten med god suksess, ligger forslaget fortsatt i skuffen her i Norge. Hvorfor? spør Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad.
query_builder PUBLISERT: 2021-06-04

Dette debattinnlegget er skrevet av Yrkestrafikkforbundets advokat Josefine Wærstad. Innlegget ble først publisert i Nettavisen.

"Ruskjøring er en av de vanligste forbrytelsene som blir begått i Norge. I 2020 ble over 10 000 nordmenn anmeldt for brudd på veitrafikkloven §22, som omhandler kjøring i ruspåvirket tilstand. Det er dramatisk.

Dessverre er det heller ikke uvanlig med gjentakelse av forbrytelsen. En studie av rusmiddelpåvirkede bilførere i perioden 1992 til 1999 viste at 28% av alkoholpåvirkede bilførere blir arrestert på nytt for samme forhold,  og mange av dem hadde ikke engang rukket å få igjen førerretten etter tidligere ruspåvirket kjøring.

Derfor mener vi i Yrkestrafikkforbundet at det er på høy tid å snakke om tvungen alkolås som et alternativ til tap av førerretten.

Dette er et tema som har vært oppe til høring to ganger tidligere, men som har blitt lagt i skuffen tross positiv respons fra de fleste høringsinstansene.

Da temaet kom opp i Stortingets spørretime tidligere i år, forsvarte Justisminister Monica Mæland skrotingen av ordningen med det ikke ville løse problemet med annen rus, samt at Riksadvokaten mente det var et godt egnet sanksjonsmiddel.

Det svaret overrasker meg. Mener Mæland at man ikke skal ta alkohol ut av trafikken før man kan hindre all ruspåvirket kjøring?

Det er i så fall en merkelig innfallsvinkel til problemet. Erfaring fra andre europeisk land viser nemlig at en ordning med alkolås som alternativ til tap av førerretten, reduserer sannsynligheten for gjentakelse betraktelig.

Fra Finland rapporteres det at gjentagelsesrisikoen er redusert med 29-30 % hos dem som har fått installert alkolås. Transportøkonomisk institutt vurderte den svenske ordningen i 2007 og fant positive effekter på trafikksikkerheten og på alkoholvanene til deltakerne. Statens väg och transportforskningsinstitut publiserte en rapport i 2006 hvor forskerne konkluderte at obligatorisk alkolås for alle promilledømte kunne gi 600 færre personskadeulykker på 10 år.

Bussjåfører har i lang tid vært pålagt alkolås, til tross for at ruskjøring blant bussjåfører må antas å være et forsvinnende lite problem sammenlignet med privatsjåfører. Det er med andre ord et tiltak som i praksis ikke har gjort veiene noe særlig tryggere.

En innføring av alkolås for privatsjåfører som blir dømt for promillekjøring derimot, vil ha nettopp denne effekten."