Vedtak om kollisjonssikring i buss

På Yrkestrafikkforbundets representantskapsmøte ble det vedtatt en uttalelse om sikkerhet i buss. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.
query_builder PUBLISERT: March 13th, 2018

YTF krever kollisjonssikring i buss
I Norge har det de siste årene vært flere bussjåfører som har mistet livet i kollisjonsulykker. En grunn til dette er at det ikke finnes sikring av sjåførplassen i busser. Dermed sitter sjåføren og passasjerer på de fremste plassene i bussen, svært utsatt ved en kollisjon.

I andre kjøretøy er det klare krav til kollisjonssikring i fronten av kjøretøyet, slik er det ikke med busser. Når det ikke finnes hverken nasjonale eller internasjonale krav til førersikkerhet i buss, er det ikke overraskende at dette ikke kreves ved anbud eller anskaffelser. Når det ikke finnes etterspørsel etter kollisjonssikre busser, så er heller ikke dette noe bussprodusentene prioriterer å levere.

Yrkestrafikkforbundet mener:

  • At det må lovfestes at det i buss skal være førersikkerhet på linje med det til enhver tid høyeste sikkerhetsnivå som kan leveres for tyngre kjøretøy.

  • At førersikkerhet i buss må komme inn i kravspesifikasjoner ved fremtidige anbudsutlysninger i Norge. Fylkeskommunen kan som eiere av bestillingsselskapene stille krav om dette.

  • At norske myndigheter må jobbe internasjonalt for å få felles internasjonale krav til førersikkerhet i buss.

– Jeg opplever farlige situasjoner i trafikken hver dag

Lastebilsjåfør André Berthelsens verste frykt, er å være involvert i en alvorlig trafikkulykke mens han er på jobb. Heldigvis har han Yrkestrafikkforbundet i ryggen dersom uhellet er ute.

– Glad for avklaring om beltebruk i buss

Gebyr til bussjåfør ble trukket.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.