Uheldig bussjåfør fikk opphevet førerkortbeslag

I juli 2023 var YTF-medlemmet på vei tilbake til bussgarasjen før arbeidsdagens slutt. Foran han lå det en bil som bremset for en fotgjenger. Et uoppmerksomt øyeblikk førte til at bussen traff bilen, som igjen traff fotgjengeren. Da politiet ankom stedet ble førerkortet beslaglagt på stedet.
query_builder PUBLISERT: October 4th, 2023
edit FORFATTER: Synne Pernille Jakobsen

I møtet med politiet la medlemmet seg flat. Han innrømmet skyld, og sa at han hadde vært uoppmerksom.

info Visste du at...

...YTF har egne advokater som hjelper deg ved førerkortbeslag eller andre problemer som oppstår i arbeidsforholdet ditt? Les mer om medlemsfordelene i YTF her.

Hjelp fra Yrkestrafikkforbundet

Bussjåføren kontaktet Yrkestrafikkforbundet, og fikk hjelp i saken av advokat Josefine Wærstad. Etter to måneder uten arbeid og inntekt ble saken endelig behandlet i tingretten i september i år. Der fikk medlemmet forklart hendelsen foran en dommer. Medlemmet fortalte at han var svært preget av saken, og at han ønsket å gjøre opp for seg.

Josefine Wærstad, advokat i YTF. Foto: Per Christian Lind.

Yrkesforbud

Etter kort tid kom kjennelsen. Retten fant at påkjørselen var en enkeltstående hendelse av en ellers dyktig sjåfør. Han fikk førerkortet tilbake i påvente av at saken etterforskes ferdig og tas opp til domsavsigelse.

Førerkortbeslag med liten skrift

I slutten av april var YTF-medlemmet veldig uheldig på vei til jobb. Han kom over i motsatt kjørefelt og kolliderte med en annen bil. Politiet på stedet vurderte at hendelsen ikke var alvorlig nok til at medlemmet måtte ut av trafikken. Likevel fikk han både bot og førerkortbeslag i etterkant.

- Retten skal legge vekt på at førerkortbeslag i praksis utgjør et yrkesforbud, sier Wærstad. – Spørsmålet er om sjåføren utgjør en trafikksikkerhetsrisiko, og derfor må tas umiddelbart ut av trafikken, eller om man skal følge utgangspunktet som er at straff og andre reaksjoner bestemmes i dom eller forelegg som avslutter saken.

Tilbake på jobb

Medlemmet har tidligere ikke hatt noen tilsvarende uhell i trafikken, og arbeidsgiveren hans har ønsket han tilbake på jobb. Ettersom han nå har fått førerkortet tilbake, kan han fortsette i jobben.

- Yrkessjåfører blir ekstra hardt rammet av et førerkortbeslag fordi inntektsevnen kuttes over natten.  Det er derfor viktig at medlemmer som får beslaglagt førerkortet sitt tar kontakt for rådgivning så tidlig som mulig, så vi kan gi best mulig bistand, avslutter Wærstad.

Den endelige utmålingen av beslag og straff vil bli avgjort i den kommende straffe- eller tilståelsessaken.

Fikk igjen 27.500 kr. etter hjelp fra Yrkestrafikkforbundet

YTF-medlemmet forsøkte først å rette et pengekrav mot tidligere arbeidsgiver på egenhånd. Han mente de skyldte han 25.000 kr. i manglende lønn og overtidsbetaling, og 2500 kr. i feriepenger. Etter at han ikke fikk noe svar, kontaktet han Yrkestrafikkforbundet.

- Stressende å ikke vite om man har jobb neste uke

Erling Kragerud har vært tillitsvalgt i YTF i en årrekke, og har hjulpet om lag 40 medlemmer til å få fast ansettelse. Han mener at nøkkelen til endringer er dialog med arbeidsgiver, litt kjennskap til regelverket og et menneskelig engasjement for medlemmene.

Mistet lappen etter leddskump

En ettermiddag før jul kjører medlemmet forbi et kjøpesenter. Han fulgte godt med på trafikkbildet før han trillet over fotgjengerfeltet. Rett etterpå hører han flere som roper at han må stoppe og oppdager at det er en som er påkjørt.