Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Kåre Sponberg

Statsbudsjettet: Undergraver gjenoppbyggingen av kollektivtrafikken

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende inndekning av energikostnader for bussbransjen.
query_builder PUBLISERT: October 10th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Busselskapene har fått 600-700 millioner i økte utgifter til drivstoff det siste året. I tillegg har strømkostnadene til elbusser, trikk og t-bane økt med 400 millioner. En samlet kollektivbransje har bedt om en kompensasjonsordning på 1,1 milliarder for å dempe konsekvensene for bransjen.

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er skuffet over regjeringens manglende vilje til å komme kollektivbransjen i møte.

Statsbudsjettet: Frykter et uhåndterlig etterslep

Yrkestrafikkforbundet registrerer behovet for et stramt budsjett i år, men hadde håpet at regjeringen ville skjerme vedlikehold og sikring av veinettet.

- Et godt kollektivtilbud er essensielt for å oppnå klimamålet om å halvere utslipp fra transportsektoren. Kollektivtrafikken er også en del av løsningen når hele Europa skal klare seg med mindre energi enn vi er vant med. Kollektivselskapene er i en situasjon der man forsøker å bygge opp kollektivtilbudet og antall passasjerer etter Korona- pandemien. Da er en slik ekstrautgift det siste vi trenger. Med dette slår regjeringen hånden av en bransje som allerede sliter, uttaler Klungnes.

- Konsekvensene av regjeringens manglende vilje er et dyrere og dårligere kollektivtilbud. Dette vil gjøre det enda vanskeligere å få kundene tilbake og med dette oppnå klimamålene, avslutter Klungnes.

Kompetanse er avgjørende

Teknologiutvikling vil føre til endring i jobbinnholdet og noen jobber vil forsvinne. Dersom våre grupper ikke «henger med», vil andre få de jobbene. Vi i YTF jobber for at alle våre medlemmer skal ha like muligheter til å tilegne seg ny kompetanse for å kunne bli værende i bransjen til de går av med pensjon.

Krever bedre kollisjonssikkerhet!

Forslag om bedre kollisjonssikkerhet er ute på høring, etter at Yrkestrafikkforbundet har jobbet for dette over lengre tid.

Påkjørt av trikken - mistet førerkortet

YTF-medlemmet ble påkjørt av trikken i Oslo. Politiet mente han var uaktsom og tok fra sjåføren førerkortet. Med hjelp av advokatfullmektig Jeannette Kvamme fikk sjåføren tilbake førerkortet.