Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes. Foto: Per Christian Lind

Statsbudsjettet: Frykter et uhåndterlig etterslep

Yrkestrafikkforbundet registrerer behovet for et stramt budsjett i år, men hadde håpet at regjeringen ville skjerme vedlikehold og sikring av veinettet.
query_builder PUBLISERT: October 10th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er bekymret for vedlikeholdsetterslepet, spesielt på fylkesveinettet.

- Vi vet at mye av veinettet allerede i dag holder en uforsvarlig standard. Vedlikeholdsetterslepet blir stadig større. Spesielt ser vi at fylkesveinettet forvitrer for hvert år som går. Vi har flere ganger tatt til orde for å prioritere vedlikehold og utbedring av eksisterende veinett fremfor store nye prestisjeprosjekter, men her klarer ikke regjeringen en gang å opprettholde tidligere års nivå på vedlikeholdet, uttaler Klungnes.

Dårlig vegvedlikehold? – Si ifra!

Yrkestrafikkforbundet har laget et verktøy for å sette fokus på vegvedlikehold og tilrettelegging for yrkessjåfører på norske veier.

- Vedlikehold og utbedring av veinettet er ikke kun viktig for fremkommelighet og økonomisk kjøring, det forebygger også trafikkulykker. Det burde derfor prioriteres selv i et stramt budsjettår, fortsetter forbundslederen.

- Vi frykter at etterslepet blir såpass uhåndterlig at det utløser behov for betydelig større investeringer på sikt. Da har man spart seg til fant, avslutter Klungnes.

Statsbudsjettet: Undergraver gjenoppbyggingen av kollektivtrafikken

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende inndekning av energikostnader for bussbransjen.

Sterk konferanse om kollisjonssikkerhet

YTFs store konferanse om kollisjonssikkerhet i Bodø 6. og 7. november ble en sterk opplevelse både menneskelig og faglig.

Sjåfør på glattisen mistet førerkortet

YTF-medlemmet mistet førerkortet etter en trafikkulykke hvor han på grunn av veldig glatt føre havnet over i motsatt kjørefelt og frontkolliderte med en annen bil. Politiet beslagla førerkortet på stedet.