Dårlig vegvedlikehold? – Si ifra!

Yrkestrafikkforbundet har laget et verktøy for å sette fokus på vegvedlikehold og tilrettelegging for yrkessjåfører på norske veier.
query_builder PUBLISERT: January 27th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Vi vil ha din hjelp til å kartlegge hvilke strekninger og områder det er størst utfordringer med strøing og salting, hull eller skader, manglende brøyting, stengte toaletter og manglende brøyting av rasteplass.

Ved å gå inn på vegklage.ytf.no og registrere mangler samme dag som de er oppdaget hjelper du oss med å få oversikt over vegvedlikeholdet i Norge. Vi vil benytte dataene til å sette fokus på vegvedlikehold og tilrettelegging for sjåførene i møter med myndigheter og media. Vi vil dele det statistiske materialet med Statens vegvesen, men presiserer at akutte problemer også må meldes inn til riktig instans, da informasjonen ikke videreformidles umiddelbart.