Generalsekretær Linda Jæger deltok i budsjetthøringen i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

Generalsekretær Linda Jæger deltok i budsjetthøringen i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget.

Se YTFs budsjettinnspill

Yrkestrafikkforbundet har gitt innspill til statsbudsjettet 2023, her kan du se hvilke saker vi fremmet i Transportkomitéen og Arbeidskomitéen.
query_builder PUBLISERT: October 24th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger og forhandler Petter Sommervold stilte i Transport- og kommunikasjonskomitéen på Stortinget på vegne av YTF. Kravet var mer penger til fylkesveiene og kollektivtrafikken.

Klikk på bildet for å se høringen:

Forhandler Petter Sommervold og generalsekretær Linda Jæger

Advokatfullmektig Anniken Aune og kommunikasjonssjef Tormund Skinnarmo deltok i budsjetthøring hos arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget. YTF ønsker mer ressurser til kontroll av lønns- og arbeidsvilkår på veien. I tillegg må Datatilsynet få nok midler til å kunne behandle klager innen rimelig tid.

Klikk på bildet for å se høringen:

Advokatfullmektig i YTF Anniken Aune
Dette er transportbransjens nye regler

Fredag 14. oktober la Samferdselsdepartementet frem nye regler for veitransport. Både kjøre- og hviletid, bruk av fartsskriver og regler om yrkes- og markedstilgang blir påvirket.

Statsbudsjettet: Frykter et uhåndterlig etterslep

Yrkestrafikkforbundet registrerer behovet for et stramt budsjett i år, men hadde håpet at regjeringen ville skjerme vedlikehold og sikring av veinettet.

Varebilsjåfører må få allmenngjort minstelønn

Yrkestrafikkforbundet ser med uro at varebilbransjen undergraver konkurranse- og arbeidsforhold for hele varetransportmarkedet. YTF har fremmet krav om allmenngjort minstelønn for varebilsjåfører. Tariffnemndas beslutning faller 27. oktober (Oppdatert: ny dato 1. november).

Statsbudsjettet: Undergraver gjenoppbyggingen av kollektivtrafikken

Yrkestrafikkforbundet er skuffet over manglende inndekning av energikostnader for bussbransjen.