YTFs generalsekretær Trond Jensrud skriver om frislipp i drosjeløyver.

YTFs generalsekretær Trond Jensrud skriver om frislipp i drosjeløyver.

Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

Innlegg i Dagsavisen 24. juni 2020.
query_builder PUBLISERT: July 1st, 2020
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forfatter: TROND JENSRUD Generalsekretær, Yrkestrafikkforbundet | PETER HANSEN Faglig sekretær, Fellesforbundet | ATLE HAGTUN Rådgiver, Norges Taxiforbund

 

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt for Oslo. Det er spesielt i en tid hvor privatbilismen i byen skal reduseres, at enhver som vil kan registrere sin egen bil som taxi. I Stockholm ble såkalte «friåkere» (løyvehavere uten tilknytning til taxisentral) et mareritt for hele byen, med ågerpriser og skatteunndragelser. De måtte reguleres for å unngå det verste, men fortsatt er det slik at det norske utenriksdepartementet i sine reiseråd for Stockholm finner grunn til å advare:

 

«Taximarkedet i Sverige er deregulert, hvilket betyr at prisene kan variere voldsomt. Særlig i Stockholm opplever mange at prisene kan variere flere hundre prosent. Et godt råd er derfor å benytte store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir, og eventuelt avtale fastpris.»Hva er poenget med å innføre dette i Norge?

 

Hva er poenget med å øke den overetableringen som er der allerede i dag, og fører til landets høyeste priser? Når statssekretær John-Ragnar Aarset (H) kommenterer saken, viser han at regjeringen ikke forstår hvordan drosjemarkedene fungerer, og ikke tar ansvaret for en feilslått politikk fra sine partifeller i hovedstaden. Det er ikke dagens lov med antallsregulering som er årsak til et ødelagt marked i Oslo, men at byrådene fra 2000 og utover ikke har fulgt lovens hensikt, og redusert løyvetallet i pakt med en sterkt bedret kollektivtransport.

 

Heller ikke Johansen har fulgt sine egne løfter om å redusere antall løyver. Verst med den nye loven er den bevisste tilretteleggingen for «nye aktører». I praksis betyr dette utenlandske «plattformselskaper» som fremmer løsarbeidersamfunn, sosial dumping og en uhemmet trafikkøkning i storbyene. Sjåførene er «selvstendig næringsdrivende» uten selvstendighet, slik at arbeidstakerrettigheter kan omgås. Derfor er denne modellen nylig erklært ulovlig av fransk høyesterett, og den skal behandles av britisk høyesterett i sommer, etter at selskapet Uber har tapt i tre instanser tidligere. Også i Ubers og Lyfts hjemstat i USA, California, er modellen erklært ulovlig, mens den altså ønskes velkommen av den norske regjering.

 

Aarsets kommentar i Dagsavisen tyder på at ledelsen i Samferdselsdepartementet ikke har forstått at dette handler om noe annet enn ansattes vilkår. Sjåførene i selskaper som Uber og Lyft er ikke ansatt, de er løsarbeidere, og har dermed ikke vanlige rettigheter som gjelder i arbeidslivet. I et møte med oss nylig sa statssekretæren at regjeringen ikke vil ha et løsarbeidersamfunn. Det er bra. Da forventer vi at loven justeres, slik at ikke det motsatte skjer. 

Vil gjeninnføre krav om taxisentraler

YS, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norges Taxiforbund og NHO Transport går sammen og ber Regjeringen og Stortinget justere den vedtatte yrkestransportloven før den settes i verk 1. november.

Taximarkedet må reguleres – for kundenes skyld!

Yrkestrafikkforbundet er uenig med regjeringen som ønsker et frislipp av taximarkedet i byene. Forbundet frykter at det vil føre til dårligere og dyrere tilbud for kundene.

Frykter mer useriøs taxinæring

-Vi frykter at de endringene som regjeringa nå foreslår for taxinæringen vil innebære et dyrere og dårligere tilbud for passasjerene, en mindre seriøs bransje og dårligere kår for sjåførene, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?