YTFs generalsekretær Trond Jensrud skriver om frislipp i drosjeløyver.

YTFs generalsekretær Trond Jensrud skriver om frislipp i drosjeløyver.

Regjering for Iøsarbeidersamfunn?

Innlegg i Dagsavisen 24. juni 2020.
query_builder PUBLISERT: 2020-07-01
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Forfatter: TROND JENSRUD Generalsekretær, Yrkestrafikkforbundet | PETER HANSEN Faglig sekretær, Fellesforbundet | ATLE HAGTUN Rådgiver, Norges Taxiforbund

 

Byrådsleder Raymond Johansen har helt rett. Regjeringens frislipp av drosjeløyver vil bli spesielt negativt for Oslo. Det er spesielt i en tid hvor privatbilismen i byen skal reduseres, at enhver som vil kan registrere sin egen bil som taxi. I Stockholm ble såkalte «friåkere» (løyvehavere uten tilknytning til taxisentral) et mareritt for hele byen, med ågerpriser og skatteunndragelser. De måtte reguleres for å unngå det verste, men fortsatt er det slik at det norske utenriksdepartementet i sine reiseråd for Stockholm finner grunn til å advare:

 

«Taximarkedet i Sverige er deregulert, hvilket betyr at prisene kan variere voldsomt. Særlig i Stockholm opplever mange at prisene kan variere flere hundre prosent. Et godt råd er derfor å benytte store og anerkjente selskaper som Taxi Stockholm og Taxi Kurir, og eventuelt avtale fastpris.»Hva er poenget med å innføre dette i Norge?

 

Hva er poenget med å øke den overetableringen som er der allerede i dag, og fører til landets høyeste priser? Når statssekretær John-Ragnar Aarset (H) kommenterer saken, viser han at regjeringen ikke forstår hvordan drosjemarkedene fungerer, og ikke tar ansvaret for en feilslått politikk fra sine partifeller i hovedstaden. Det er ikke dagens lov med antallsregulering som er årsak til et ødelagt marked i Oslo, men at byrådene fra 2000 og utover ikke har fulgt lovens hensikt, og redusert løyvetallet i pakt med en sterkt bedret kollektivtransport.

 

Heller ikke Johansen har fulgt sine egne løfter om å redusere antall løyver. Verst med den nye loven er den bevisste tilretteleggingen for «nye aktører». I praksis betyr dette utenlandske «plattformselskaper» som fremmer løsarbeidersamfunn, sosial dumping og en uhemmet trafikkøkning i storbyene. Sjåførene er «selvstendig næringsdrivende» uten selvstendighet, slik at arbeidstakerrettigheter kan omgås. Derfor er denne modellen nylig erklært ulovlig av fransk høyesterett, og den skal behandles av britisk høyesterett i sommer, etter at selskapet Uber har tapt i tre instanser tidligere. Også i Ubers og Lyfts hjemstat i USA, California, er modellen erklært ulovlig, mens den altså ønskes velkommen av den norske regjering.

 

Aarsets kommentar i Dagsavisen tyder på at ledelsen i Samferdselsdepartementet ikke har forstått at dette handler om noe annet enn ansattes vilkår. Sjåførene i selskaper som Uber og Lyft er ikke ansatt, de er løsarbeidere, og har dermed ikke vanlige rettigheter som gjelder i arbeidslivet. I et møte med oss nylig sa statssekretæren at regjeringen ikke vil ha et løsarbeidersamfunn. Det er bra. Da forventer vi at loven justeres, slik at ikke det motsatte skjer.