PFU ga YTF rett

«Jeg gidder ikke å hjelpe deg med heisen» ble bussjåføren sitert på uten mulighet til å gi sin versjon. Nå er Nærnett felt i Pressens Faglige Utvalg (PFU).
query_builder PUBLISERT: January 28th, 2018

Leder i YTF avdeling Søre Sunnmøre Stig Vinjevoll reagerte sterkt på saken som Nærnett skrev om en bussjåfør som angivelig nektet å ta med en handikappet passasjer. Saken fikk mye oppmerksomhet og mange negative reaksjoner, men verken busselskap eller sjåfør ble kontaktet for å fortelle sin versjon.

Da bestemte Yrkestrafikkforbundet seg for å klage inn saken for PFU, med samtykke både fra den aktuelle bussjåføren og fra den navngitte avdelingslederen. Begge er ansatt i Nettbuss og medlem i YTF.

YTF har anonymisert passasjeren i denne artikkelen (XXX).

Utdrag i artikkelen
Nærnett hadde fredag 8. september 2017 et oppslag med tittelen «XXX ble nektet adgang på buss».

Ingress:

«Jeg gidder ikke å hjelpe deg med heisen» var svaret bussjåføren ga da XXX (19) skulle ta buss fra Moa til Ørsta.

Andre utdrag:

«– Jeg trillet bort til bussholdeplassen for å gjøre meg mest mulig synlig slik at jeg kunne få den hjelpen jeg trenger for å bli med. Bussen stoppet og jeg snakket med bussjåføren, men da fikk jeg kontant beskjed om at det var uaktuelt, forteller handikappede XXX.

Artikkelen inneholdt også sitater fra leder i Norges handikapforbund. Han uttaler at «dette er noe vi hører om ofte».

Utdrag fra Yrkestrafikkforbundets klage

Når det gjelder artikkelen 8. september var det feil i tittelen at XXX ble nektet adgang til bussen. Grunnen til at han ikke fikk være med var at betjeningspanelet til rullestolheisen var vekk. Klager mener Nærnett skulle oppklart dette med en henvendelse til Nettbuss.

Videre avvises det at sjåføren skal ha uttalt at han ikke gadd hjelpe XXX. Det anføres at sjåføren ikke fikk forsvart seg mot påstanden.

Videre mener klager at uttalelsen fra lederen i handikapforbundet burde prøvd sannheten i saken fordi det gir inntrykk av at en hel yrkesgruppe diskriminerer rullestolbrukere.

Klager viser videre til at sjåføren var i manko av tid, og utførte oppdraget sitt i tråd med dette, ved å bestille maxi-taxi til XXX.

PFUs konklusjon
Pressens Faglige Utvalg konstaterer at det eksisterer ulike versjoner av hva som skjedde da rullestolbrukeren ikke fikk reise med bussen fra Moa til Ørsta. Dette gjelder blant annet språkbruken sjåføren skal ha anvendt seg av, og også hvordan og av hvem alternativ transport ble skaffet til veie.

Det som i ettertid imidlertid er avklart er at årsaken til at rullestolbrukeren ikke fikk komme ombord var at det ikke var mulig å bruke bussens rullestolheis. Dette kunne Nærnett ha fått avklart ved å kontakte busselskapet Nettbuss. Som det framgår av den påklagede artikkelen hadde ikke representanten for Nettbuss’ oppdragsgiver, det fylkeskommunale selskapet FRAM kunnskap om den aktuelle hendelsen, noe som ble gjort klart for journalisten. For utvalget er det åpenbart at artikkelen utløste en imøtegåelsesrett for Nettbuss, i tråd med kravet i Vær Varsom-plakatens punkt 4.14.

Om Nettbuss hadde fått brukt sin imøtegåelsesrett ville også etter alt å dømme årsaken til transportnekten blitt avklart. Slik det nå framsto var det sjåførens vrangvilje som var årsaken. Utvalget mener derfor også at Nærnett opptrådt i strid med plakatens krav til faktakontroll, punkt 3.2.

Nærnett har brutt punktene 3.2 og 4.14 i Vær Varsom-plakaten.

Media har ikke alltid rett
Forbundsleder i Yrkestrafikkforbundet Jim Klungnes er glad for konklusjonen i PFU.

– Her har YTFs lokalavdeling utført et glimrende stykke arbeid. Vi har i det siste opplevd flere tilfeller der sjåfører og selskap henges ut i media og sosiale medier. Muligheten til å forsvare seg mot beskyldninger er små, og belastningen for den som må leve med beskyldningene og kommentarfeltenes nådeløse språkbruk er stor. Denne saken viser at media ikke alltid har rett, jeg håper på mer etterrettelighet neste gang de blir kontaktet av en misfornøyd passasjer, konkluderer Klungnes.

– Glad for avklaring om beltebruk i buss

Gebyr til bussjåfør ble trukket.

Førerkortbeslag – hva gjør du?

Førerkortbeslag er inngripende fordi YTFs medlemmer vanligvis er helt avhengige av førerkort for å kunne utføre sitt arbeid. Ofte står jobben i fare når man mottar et førerkortbeslag.

Korona-viruset: Hvilke rettigheter har du?

Får du lønn dersom du blir smittet og må settes i hjemmekarantene? Og har arbeidsgiver rett til å permittere deg på grunn av frykt for smittefare?

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.

– Jeg opplever farlige situasjoner i trafikken hver dag

Lastebilsjåfør André Berthelsens verste frykt, er å være involvert i en alvorlig trafikkulykke mens han er på jobb. Heldigvis har han Yrkestrafikkforbundet i ryggen dersom uhellet er ute.