Dårlige veger? Meld fra på vegklage.ytf.no

I Norge finnes rundt 100 000 km offentlig vei. Store deler av vegnettet har behov for utbedring, men myndighetene vet ikke alltid hvor det er størst behov for innsats og hvor mye penger som trengs. Dette kan du hjelpe til med å skape klarhet i.
query_builder PUBLISERT: November 13th, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Ved å gå inn på vegklage.ytf.no og registrere mangler samme dag som de er oppdaget, hjelper du til med å få oversikt over vegvedlikeholdet. Det kan for eksempel være utfordringer med strøing og salting, hull eller skader, manglende brøyting eller stengte toaletter.

Dårlig vegvedlikehold? – Si ifra!

Yrkestrafikkforbundet har laget et verktøy for å sette fokus på vegvedlikehold og tilrettelegging for yrkessjåfører på norske veier.

Biltrafikken øker

YTF vil benytte dataene til å sette søkelys på vegvedlikehold og tilrettelegging for sjåførene i møter med myndigheter og media. Opplysningene vil bli delt med Statens Vegvesen.

Uten vegen stopper Norge. All transport begynner og slutter på veg, og mesteparten av både gods- og persontransport foregår på veg. Og mye tyder på at biltrafikken vil øke. Prognoser fra Statens Vegviser antyder at lastebiltrafikken vil øke med 70 prosent fram mot 2040.

Utrygge strekninger

Samtidig har både riksvegnettet og fylkesvegene stort behov for utbedring. Etterslepet i vedlikehold beløper seg på rundt 170 milliarder kroner. Dette fører til at mange vegstrekninger er utrygge, fordi de er rasutsatte, farlige og svingete eller har uoversiktlige kryss.

Flere aktører har tatt til orde for behovet for jevnlige tilstandsrapporter for hele vegnettet, en samlet status som kan synliggjøre behovet og danne grunnlaget for prioriteringer av tiltak der de trengs mest. Vegklage.ytf.no er et godt virkemiddel i retning av å få en slik oversikt.

YTF-medlemmer får tilbake førerkortet i seks av åtte saker

Arbeidslivsavdelingen i Yrkestrafikkforbundet får daglig flere henvendelser fra medlemmer som trenger og får hjelp. 2022 kan oppsummeres som et år der de aller fleste av medlemmene som tok kontakt fikk en god løsning på saken sin.

Mistet lappen etter full tunnelstopp

Lastebilsjåføren var i en tunnel da uhellet skjedde. Han hadde kjørt inn i en rundkjøring og sjekket bilen foran seg på vei ut, for å se etter bremselys som kunne indikere kø. Han kikket også etter andre biler i rundkjøringen før han blinket seg ut. Men da han kjørte ut av rundkjøringen var det full stopp.

Visne blomster

Kun noen visne blomsterbuketter i veikanten minner om dødsulykken der bussjåfør Øyvind Sannes Norheim omkom i romjula. Arbeidskameratene passerer og tenker kanskje fra sine utsatte førerplasser at «neste gang er det kanskje meg…».