FOTO: Jonas Ruud

FOTO: Jonas Ruud

Gir dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene

Dispensasjonen gjelder transport av artikler relatert til liv og helse. Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.
query_builder PUBLISERT: March 14th, 2020

Oppdatert! Dette gjelder nå all transport. Les mer her

 

Statens vegvesen (SVV) skriver på sine nettsider at de gir dispensasjon fra noen av kjøre- og hviletidsbestemmelsene.

Dispensasjonen gjelder transport av artikler relatert til liv og helse som:

  • Matvaredistribusjon og beslektede næringer, inkludert drivstoffdistribusjon

  • Råvaretransport

  • Fôr til dyr og transport av levende dyr

  • Transport av medisiner og medisinsk utstyr

  • Distribusjon av utstyr til sykehus og andre offentlige institusjoner.

Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

Det gis ikke dispensasjon fra reglene som regulerer sjåførenes pauser.

Hvis man faller innenfor vilkårene er man automatisk unntatt for kjøre- og hviletidsreglene. Man trenger i følge SVV ikke å søke fysisk om dispensasjon.

Statens vegvesen innvilger dispensasjon fra kjøre- og hviletidsreglene på følgende vilkår:

1. Dispensasjonen gjelder fra 13. mars 2020 og i 30 dager.

2. Det innvilges dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 6 og fra artikkel 8, men slik at

  • sjåfør skal ha reduserte døgnhviler på minst 9 timer mellom to ukehviler

  • sjåfør skal ha minst en redusert ukehvil hver uke i hele unntaksperioden.

3. Det gis ikke dispensasjon fra forordning (EF) 561/2006 artikkel 7. Bestemmelsene om pause skal følges.

Les mer på Statens vegvesens nettsider