Redusert kontingent ved permittering

Hvis du kommer i en situasjon der du blir permittert, så vil du kun skulle betale minstekontingenten på 100 kroner pr måned til YTF, for den tiden du har redusert inntekt.
query_builder PUBLISERT: March 18th, 2020

Ta kontakt med oss når perioden med redusert inntekt skal starte, det er da du får redusert kontingent. Da sender du en mail til post@ytf.no slik at vi får registrert dette og sendt deg korrekt faktura.

Så lenge du betaler minstekontingenten opprettholder du alle rettigheter i YTF, det vil si at du blant annet har rett til juridisk bistand, støtte fra hjelpekassa til briller og fysioterapi.

Det er også viktig at du gir beskjed når du er tilbake i jobb. Dersom du er registrert som arbeidsledig og noe skulle skje i det nye arbeidsforholdet kan du miste rettighetene dine hos YTF.