Det vil være økt kontrollvirksomhet for beltebruk i buss fremover.

Det vil være økt kontrollvirksomhet for beltebruk i buss fremover.

Belte i buss-kampanje starter mandag 3. september

Økte kontroller og informasjonskampanje vil foregå i perioden.
query_builder PUBLISERT: August 29th, 2018

Statens Vegvesen samarbeider med Yrkestrafikkforbundet, NHO Transport og NTF om denne kampanjen.

Dette samarbeidet startet i 2015. Siden den gang har vi sett en forbedring av beltebruk i buss. Bussen er fortsatt den største «frisonen» for bilbeltebruk, og det er fortsatt en jobb som må gjøres med å informere og minne busspassasjerene om hvor viktig det er å huske beltet – også på bussen! Antallet alvorlige ulykker i buss er lavt, men konsekvensene kan bli fatale om det skulle skje en ulykke. Da er beltet livredder nummer én. Den viktigste pådriveren for at folk skal bruke belte i buss er at sjåføren stadig minner på at bruken er påbudt. Dette kommer frem i spørreundersøkelser som gjøres etter kampanjeperiodene.

Kolliderer man uten belte, blir man mye tyngre enn man tror. Man kan faktisk treffe andre medpassasjerer i en voldsom kraft og kan få fatale konsekvenser. Bruk belte, ikke for unngå bot, men for å unngå å skade andre.

I perioden vil det være både kontroller og informasjonsspredning om viktigheten av å bruke belte.

Reflekskampanje

Vil du eller avdelingen din dele ut reflekser til passasjerer eller andre? Vi har bestilt 10.000 reflekser som vi ønsker at dere skal dele ut. Hjelp oss gjerne med å få oppmerksomhet rundt viktigheten av refleksbruk!

Belte i buss-kampanje starter torsdag 15. mars

Økte kontroller og informasjonskampanje vil skje i perioden.

Vedtak om kollisjonssikring i buss

På Yrkestrafikkforbundets representantskapsmøte ble det vedtatt en uttalelse om sikkerhet i buss. Uttalelsen ble enstemmig vedtatt.

– Glad for avklaring om beltebruk i buss

Gebyr til bussjåfør ble trukket.

Spørsmål og svar om sykefravær

Advokatene i YTF har laget en oversikt over de mest vanlige spørsmålene om sykdom. Her får du svar på alt fra egenmelding til oppsigelse grunnet sykdom.