Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud. Foto: Kåre SponbergKåre Sponberg

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud. Foto: Kåre SponbergKåre Sponberg

Uansvarlig å endre drosjenæringen nå

Stortinget har vedtatt å deregulere drosjenæringen i Norge fra 1 juli i år. Yrkestrafikkforbundet mener dette vil være helt uansvarlig å gjennomføre i den situasjonen næringen er i som følge av Covid-19 utbruddet.
query_builder PUBLISERT: April 1st, 2020

- Erfaringen fra andre land som har deregulert sin drosjenæring er at prisene stiger, inntjeningen for bransjen går ned og kundene får et mer uoversiktlig tilbud. Det vil derfor være helt uansvarlig å gjøre dette fra 1. juli i år, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

- I en tid der drosjenæringen står stille på grunn av Korona-krisen, så vil det være et dødsstøt mot næringen hvis regjeringen iverksetter dereguleringen nå i sommer, advarer Jensrud. Han sier videre at det vil være et paradoks hvis man skal flytte hele drosjenæringen over i NAV-køen midt under Korona-krisen.

Fylkeskommunen har mulighet til å tildele eneretter for drosjetransport i områder der det kan forventes at markedet ikke tilbyr et tilstrekkelig drosjetilbud på kommersielle vilkår. Dette er nå flere fylker i ferd med å gjennomføre.

- Det er fortsatt ganske uklart hvordan de konkrete reglene skal være for drosjenæringen i kommuner som kan få enerett. Vil det være plikt til å sørge for tilgjengelig 24/7? I tilfelle vil jo den som har enerett ikke ha mulighet til å konkurrere i tettbebygde områder, sier Jensrud. Han mener dette er en av flere sider ved saken som det må gis bedre svar på får dereguleringen gjennomføres.

- Samfunnet har andre ting enn deregulering av taxi å drive med nå, sier Jensrud.