Tariffoppgjøret 2024


Yrkestrafikkforbundet jobber aktivt for å øke standarden for arbeidsvilkårene i vår bransje. Det gjør vi igjennom politisk påvirkning, synlighet, men ikke minst igjennom å forhandle frem tariffavtaler og lønn på dine vegne. Som din representant i forhandlingene, er Yrkestrafikkforbundet forpliktet til å sikre de beste mulige vilkårene for våre medlemmer. Her vil du finne all nødvendig informasjon om tariffoppgjøret, samt praktisk informasjon for deg som medlem og viktige datoer relatert til oppgjøret.

Oppgjørsdatoer for de ulike bransjene


Anlegg
Anlegg

Kranoverenskomsten - 05.06.2024 Norsk Stein – Bergindustrioverenskomsten - 10.06.2024

Bane
Bane

Overenskomst YTF og Sporveien AS (dato kommer) Bussbransjeavtalen – 17.-19.04.2024

Buss
Buss

Bussbransjeavtalen NHO - 17-19.04.2024 Bussbransjeavtalen VY (dato kommer)

Funksjonær
Funksjonær

Funksjonæravtalen NHO - (dato kommer) Funksjonæroverenskomsten VY - 11.04.2024 Ruter (dato kommer) Postenavtalen (dato kommer) Kontoroverenskomsten (dato kommer)

Gods
Gods

Godsbilavtalen 03.-04.06.2024 Transportoverenskomsten - 03.-04.06.2024 Postenavtalen (dato kommer) Logsitikk, havn og speditøravtalen forhandles 06.-07.05.2024

Lager og logistikk
Lager og logistikk

Grossistavtalen NHO - 27.05.2024 Grossistoverenskomsten Virke - MEKLING 14.-15.05.2024 Bring Warehousing (dato kommer) Postenavtalen (dato kommer) Logistikk, havn- og speditøroverenskomsten - 06.05.2024

Miljø
Miljø

Bedriftsavtalen-Hovedtariffavtale for selvstendige bedrifter i kommunal sektor - 14.-15.05.2024 Miljøoverenskomsten - 22.05.2024

Parkering
Parkering

Overenskomst for parkeringsselskaper - 05.06.2024

Taxi
Taxi

Taxioverenskomsten (dato kommer)

For å få rett til streikestøtte må du være medlem før oppgjøret på din bransjeavtale starter. Samtidig bidrar du til at vi står sterkere i forhandlingene. Bli medlem nå og sørg for at vi får et solid tariffoppgjør!