Forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Forhandlingssjef i Yrkestrafikkforbundet Linda Jæger. Foto: Kåre Sponberg

Styringsgruppen for utvalgsarbeid på BBA

I tariffrevisjonen på Bussbransjeavtalen ble det avtalt et omfattende utvalgsarbeid i perioden. Styringsgruppen som skal lede arbeidet er nå oppnevnt.
query_builder PUBLISERT: 2020-12-08

Styringsgruppen består av Linda Jæger (YTF, forhandlingssjef), Dag Einar Sivertsen (LO-forbundene, forbundssekretær i FF), Roger Harkestad (NHO Transport, direktør i Tide) og Ole Engebret Haugen (Spekter, direktør i VY).

Styringsgruppen vil lede arbeidet og nedsette arbeidsgrupper som vil jobbe med arbeidstid, kompetanse, bestillingskjøring mm i henhold til det som ble avtalt under oppgjøret. Disse gruppene vil bli oppnevnt i løpet av kort tid.

Her kan du lese om mandatet til gruppene