Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud. Foto: Kåre Sponberg

Generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet Trond Jensrud. Foto: Kåre Sponberg

Regjeringen stopper drosjefrislipp

Regjeringen sender om kort tid et forslag med flere nye krav til næringen på høring.
query_builder PUBLISERT: February 15th, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

- Denne regjeringen ønsker en drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. Vi skal ha en trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene, uttaler samferdselsminister Jon-Ivar Nygård i en pressemelding.

Et forslag med flere nye krav til næringen blir om kort tid sendt på høring.

Over 4000 nye drosjeløyver
- For ett år siden innførte forrige regjering nye regler for drosjenæringen. Det innebar blant annet et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Dette har ført til situasjon hvor det bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, noe som ser ut til å ha gitt en overkapasitet i byene. Samtidig har vi fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt. Vi ser også en økt risiko for svart virksomhet. Dette vil denne regjeringen nå gjøre noe med, sier Nygård.

Regjeringen ønsker blant annet å opprettholde krav til taksameter i drosjer, innføre kompetansekrav til løyvehavere, krav om taklampe og bankgaranti.

Har lyttet til YTF og taxinæringen
- Når regjeringen nå går inn for blant annet å stille strengere kompetansekrav til løyvehavere, krav om taksameter og taklampe, så har de lyttet til YTF og taxinæringen, sier Trond Jensrud, generalsekretær i Yrkestrafikkforbundet.

Han forteller at YTF, Fellesforbundet og Norges Taxiforbund har stått sammen i kampen mot frislippet i drosjenæringen som skjedde under den forrige regjeringen.  

- Yrkestrafikkforbundet er opptatt av at reguleringen av drosjenæringen skal være slik at den både kommer kundene, ansatte, eiere og samfunnet til gode. Da er det viktig at man har gode og forutsigbare rammevilkår, som sikrer at det er heltids arbeidsplasser i næringen, fortsetter Jensrud.

Han sier at frislippet har ført til en kraftig overetablering av taxier, et mer uoversiktlig taximarked, høyere priser for kundene og lavere inntjening og lengre arbeidsdager for sjåførene.

Vil gjeninnføre krav om taxisentraler

YS, LO, Yrkestrafikkforbundet, Fellesforbundet, Norges Taxiforbund og NHO Transport går sammen og ber Regjeringen og Stortinget justere den vedtatte yrkestransportloven før den settes i verk 1. november.

Uansvarlig å endre drosjenæringen nå

Stortinget har vedtatt å deregulere drosjenæringen i Norge fra 1 juli i år. Yrkestrafikkforbundet mener dette vil være helt uansvarlig å gjennomføre i den situasjonen næringen er i som følge av Covid-19 utbruddet.

Taximarkedet må reguleres – for kundenes skyld!

Yrkestrafikkforbundet er uenig med regjeringen som ønsker et frislipp av taximarkedet i byene. Forbundet frykter at det vil føre til dårligere og dyrere tilbud for kundene.

Frykter mer useriøs taxinæring

-Vi frykter at de endringene som regjeringa nå foreslår for taxinæringen vil innebære et dyrere og dårligere tilbud for passasjerene, en mindre seriøs bransje og dårligere kår for sjåførene, sier generalsekretær Trond Jensrud i Yrkestrafikkforbundet.