YTFs avdelingsleder Steinar Olsen og kolleger i Harstad, den gangen de ennå arbeidet for Boreal. I løpet av få år vil de ha fire ulike eiernavn på lønnsslippen: Boreal, Torghatten Buss, Triangle Bus og Connect. Foto: Arne Danielsen

YTFs avdelingsleder Steinar Olsen og kolleger i Harstad, den gangen de ennå arbeidet for Boreal. I løpet av få år vil de ha fire ulike eiernavn på lønnsslippen: Boreal, Torghatten Buss, Triangle Bus og Connect. Foto: Arne Danielsen

Connect – nytt nordisk busskonsern

Busselskapene under Torghatten-paraplyen er solgt til det amerikanske investeringsfondet CBRE Investment Management Infrastructure, og vil inngå i et nytt nordisk busskonsern under navnet Connect.
query_builder PUBLISERT: April 25th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Verden forandrer seg virkelig raskt, og det er ikke alltid like lett å følge med. I artikkelen «Busser skifter hender» skrev vi i forrige utgave at det svenske oppkjøpsfondet EQT overtok aksjemajoriteten i Torghatten. I ettertid har imidlertid vesentlige endringer skjedd. I oktober ble alle landbaserte aktiviteter i Torghatten videresolgt. Salget omfattet de fire busselskapene Norgesbuss, Torghatten Buss, Trønderbilene og Sørlandsruta.

Samles til Connect

Kjøperen heter CBRE IM Infrastructure, et selskap som ble opprettet i 2008 med hovedkontor i Toronto og også kontorer i New York og London. Selskapet er en datter av CBRE group (Coldwell Banker Richard Ellis), regnet som verdens største kommersielle eiendomstjeneste- og investeringsselskap. Storselskapet ble etablert i 1906 etter det store jordskjelvet i San Fransisco, og har siden vokst til mer enn 100 000 ansatte som betjener klienter i over hundre land. Den norske greina har i dag 140 ansatte.

CBRE har samtidig kjøpt seg inn på det svenske markedet, ved å kjøpe de to selskapene Karlsons Buss og Connect Bus. Connect Bus ble etablert ved at to mindre busselskap – Sandarne Transporter og Söne Bus - fusjonerte i 2019, og disponerer i dag 900 kjøretøy, 30 depoter og 1130 ansatte fordelt i den søndre og midtre delen av Sverige.

De svenske og norske selskapene vil til sammen utgjøre et større nordisk transportkonsern, som i februar ble døpt Connect. Etter hva Yrkestrafikk erfarer er det snakk om å dele konsernet i ett selskap for å drifte byer (som Norgesbuss) og ett for distrikttrafikk.

Avgjørende lønnsoppgjør

Bransjen vår må bli mer konkurransedyktig på å rekruttere kvalifiserte og kompetente ansatte som kan levere i henhold til kundenes bestillinger og forventninger. For å få til dette må bransjen betale en lønn som står i forhold til ulemper, ansvar og krav. En konkurransedyktig og rettmessig lønn. Alt kan forbedres i årets tariffoppgjør. På tide å levere, arbeidsgivere!

Internasjonal trend

Dermed eies tre av de største busselskapene i Norge av internasjonale infrastrukturinvestorer: Torghatten-selskapene altså av CBRE, Boreal av franske Vauban og Nobina av amerikansk-engelske Basalt. En slik omstrukturering av eierskap er et relativt nytt fenomen.

For femten år siden intervjuet undertegnede den nytilsatte konsernsjefen i daværende DNB NOR, Rune Bjerke. Bjerke fortalte da om en ny internasjonal trend som viste større interesse for investeringer i infrastrukturprosjekter enn noen gang tidligere.

«Dette åpner for at store kollektivtrafikkinvesteringer i framtida kan finansieres uavhengig av offentlige bevilgninger», understreket Bjerke. Det er denne utviklingen som nå virkelig har slått til innen bussnæringen.

Solid investering

Investorene er ikke nødvendigvis interessert i driften av selskapene, som gjerne settes bort til egne folk. Selskapene er kun interessert i å eie, og ønsker seg forutsigbare og langsiktige prosjekter med spredd risiko og rimelig langsiktig avkastning. Å sette pengene i infrastruktur kan være et godt alternativ til obligasjoner, men ikke så risikoutsatt som aksje- eller eiendomsmarkedet. Dette er ikke minst viktig tatt i betraktning de urolige forholdene som hersker i verden for tida.

Tradisjonelt har slike eierskap vært forbeholdt det offentlige. At private nå har gått inn i det som på engelsk økonomispråk kalles «infrastructure asset management», har sine fordeler i at økonomiske ressurser kan tilføres nærmest uavhengig av stats- og kommunebudsjetter, i en størrelsesorden som tidligere var umulig. Ikke minst kan denne kapitaltilførselen være avgjørende for å finansiere overgangen til det grønne skiftet. Ordningen reduserer også offentlig byråkrati.

Mulige baksider

Men eierformen har også sine baksider. Som det heter: Jo større medalje, jo større bakside. Målet for de private investorene er som kjent å tjene penger, noe som tar en del av kaka sammenliknet med en organisering uten profitt. Løsningen tar utgangspunkt i og videreutvikler forskjellene mellom privat og offentlig sektor, og profittmotivet er heller ikke nødvendigvis identisk med samfunnets behov til enhver tid. Samfunnsmessig kontroll og styring svekkes, og eierne flyttes lenger unna der ting skjer og der de ansattes organisasjoner befinner seg. Det kan også oppstå gap mellom investering og drift.

- Jeg synes det er synd at selskapet ikke er norskeid lenger, sier Steinar Olsen, leder for YTFs avd. 24 Harstad. – Veien fram til beslutningstakerne blir blant annet mye lengre.

Han arbeidet for Boreal inntil 2020, da Torghatten Buss overtok kjøringen. På de siste lønnsslippene har det stått «Triangle Bus», et midlertidig navn spesielt for Torghatten Buss inntil det nye Connect kommer på plass for alle.

Busser skifter hender

Året 2022 ble innledet med omfattende eierskifter innen bussbransjen. Tre av de seks største selskapene har i løpet av kort tid skiftet eiere.