YTFs pensjonistforenings leder Karsten A. Larsen foredrar om godene han kan tilby på medlemsmøte i avd. 22 på Sortland. Foto: Arne Danielsen

YTFs pensjonistforenings leder Karsten A. Larsen foredrar om godene han kan tilby på medlemsmøte i avd. 22 på Sortland. Foto: Arne Danielsen

Foreningen for de godt voksne vokser

YTFs pensjonistforening har i det siste året økt fra 1250 til 1410 medlemmer. Nå signaliserer styret økt aktivitet for å kunne overbevise alle YTFere som går av med pensjon om fordelene ved å bli medlem.
query_builder PUBLISERT: March 15th, 2023
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Noe av forklaringen på medlemsveksten er pensjonistforeningens raid i Nord-Norge i mai i fjor, der de besøkte foreningene i Lofoten, Vesterålen og Harstad. Ett år etter planlegges en ny tur, der Møre og Romsdal vil være målet, med besøk på Averøya samt i Ålesund og Åndalsnes. Yrkestrafikk er også i år med på laget.

Ikke mørkt før i september

For glade pensjonister går solen aldri ned. Yrkestrafikk var med pensjonistforeningen på strandhogg i Lofoten, Vesterålen og Harstad. Her var det mye å lære for noen og enhver.

I samarbeid med sekretariatet vil også informasjonen til pensjonistene bli trappet opp. I et møte i januar ble både nyhetsbrev, video og podcast diskutert. Yrkestrafikk skal også bli flinkere til å promotere foreningen, ikke minst når vi bringer artikler som er spesielt interessant for veteranene.

Som man kan lese andre steder i bladet, blir gjennomsnittsalderen i YTF stadig høyere, så rekrutteringsgrunnlaget for en oppegående pensjonistforening vil absolutt være til stede.

Lønnsomt medlemskap

For kun kroner 450 kroner per år, beholder man de samme medlemsfordelene som ordinært YTF-medlem, med unntak av grunnforsikringen hvis man over 67. Man får gratis juridisk førstehjelp, gunstige forsikringer og selvfølgelig Yrkestrafikk i postkassa.

I tillegg vil oppnås disse fordelene:

  • Medlemskap i Pensjonistforbundet

  • Pensjonistforbundets blad «Pensjonisten».

  • 1200 kroner i støtte annethvert år til briller/linser. For linser kan man søke om 600 kroner per år.

  • 700 kroner i støtte per år til fysikalsk eller kiropraktisk behandling.

Som man kan se, skal det ikke mye til før årskontingenten har betalt seg og vel så det. Det kan altså være direkte lønnsomt å melde seg inn.