Fagbrev trinn for trinn. Slik går du frem


Du kan få fagbrev gjennom praksiskandidatordningen hvis du kan dokumentere 5 årsverk i en relevant fulltidsstilling. En praksiskandidat er en voksen som tar sikte på fag- eller svennebrev uten å være elev eller lærling.

Husk at du kan starte løpet når du har 4-4,5 års erfaring siden det er ingen krav til fem års erfaring for å avlegge den teoretiske eksamen.  

Hvis du er praksiskandidat, må du selv sende påmeldingen til fylkeskommunen du bor i innen fristen fylkeskommunen har fastsatt.  

  • Oppmelding til våreksamen er mulig i perioden 15. januar til 1. februar.  

  • Oppmelding til høsteksamen er mulig i perioden 1. september til 15. september 

Teorieksamen - slik går du fram:

...

Før du kan gå opp til den praktiske prøven, må du bestå en egen teorieksamen. Du melder deg opp selv via lenken (BankID innlogging): privatist.inschool.visma.no/.

...

Det første du bør gjøre er å påse at den registrerte kontaktinfoen som er registrert på deg er riktig. Hvis den er feil, MÅ den rettes opp. 

...

Velg riktig fylke.

...

Registrer opplysninger om deg selv.

...

Velg fagkode

For buss- og godssjåfører: YRK3103 (gjelder fra våren 2023). 

For øvrige bransjer: Ta kontakt med seksjon for opplæring i fylkeskommunen, dersom du er usikker på hvilken fagkode du skal velge.

...

Bekreft oppmelding og betal eksamensavgift (må betales for å få meldt deg opp). 

...

Sjekk status på din profil på fylkeskommunens nettside. 

...

Informasjon om hvor og når eksamen skal avholdes i ditt fylke, finner du på din profil på fylkeskommunens nettside.  

...

Kjøp/lån/lei bøker. Som YTF-medlem får du rabatt på yrkesteorikurs for sjåførfaget på Nettkurs24. Les mer om dine medlemsfordeler og rettigheter

...

Eksamen varer i 5 timer. Du har lov å ta med bøker og annet materiell på eksamen. Unntaket er internett og andre kommunikasjonsmiddel.  

...

Skolen du tok eksamen hos vil sende deg resultatet mellom en til to måneder etter at du tok prøven. Har du bestått kan du gå videre til den praktiske prøven. 

...
Tips!

Når du får eksamensdatoen, snakk med arbeidsgiver og send inn skriftlig søknad om permisjon MED lønn til eksamensdatoen og samtidig for buss send inn søknad om permisjon med lønn til lesedagen BBA§ 5.6.3. 

...
Tips!

I henhold til BBA § 5.6.3 skal bedriften dekke kostnader til læremateriell og prøveavleggelse. Les mer om dine rettigheter og medlemsfordeler.

...
Tips!

Som bussjåfør kan du få tilgang til e-opplæring via arbeidsgiver

Praktiske prøven - slik går du fram:

...

Start dialogen tidlig med arbeidsgiver om ønsket tidspunkt for den praktiske prøveavleggelsen. 

...

Finn frem kopier av attester som dokumenterer for en full stilling: 60 måneder praksiserfaring. Du laster opp attestene som vedlegg som sendes sammen med oppmeldingen din.

...

Prøveavgiften på 1037 kr må betales på forhånd. Sjekk ut betalingsmetoder i din fylkeskommune.

...

Nå kan du melde deg opp (BankID innlogging) til den praktiske prøven. Det gjør du på nettsiden til fylkeskommunen du bor i. Informer arbeidsgiver. 

...

Fylkeskommunen vil sjekke at du oppfyller kravene og har sendt inn nødvendig informasjon. Du vil etter hvert få et brev i din digitale postkasse.  

...

Prøvenemnda vil ta kontakt med deg når oppmeldingen blir godkjent for å avtale tid og sted. Flere steder i landet må det påberegnes ventetid grunnet stor pågang.  

...

Gi beskjed til arbeidsgiver når du har bestått den praktiske eksamen, og gi bedriften en kopi av bekreftelsen på bestått fagprøve.

Tilrettelegging 

I det elektroniske oppmeldingsskjemaet kan du søke om tilrettelegging. Fylkeskommunene og kommunene kan operere med ulike tidsfrister. Du må selv sette deg inn i gjeldende tidsfrister for din fylkeskommune og kommune.  

Kan du f.eks dokumentere lese- og skrivevansker vil det vurderes flere tilretteleggingstiltak: 

  • Forlenget tid (normalt 1 time) 

  • Opplesing av oppgaveteksten 

  • Skriftlig og/eller muntlig planlegging 

  • Skriftlig og/eller muntlig egenvurdering 

  • Skriftlig og/eller muntlig levering av dokumentasjon 

  • Annet tiltak (eks fysiske hjelpemiddel) 

 

Husk at hvis du trenger tilrettelegging må du laste opp og legge ved dokumentasjon på det. Lese- og skrivevansker må dokumenteres fra PPT, eller annen tilsvarende tjeneste. Søknad om tilrettelegging for andre plager må vurderes fra lege, fysioterapeut eller lignende.