Dine rettigheter når du skal ta fagbrev


Rabatterte priser på nettkurs  
Når du har meldt seg opp til den teoretiske delen av fagprøven kan det være lurt å ta et kurs for å friske opp kunnskapen og stille enda bedre forberedt. Som YTF-medlem får du som er bussjåfør rabatt på yrkesteorikurs for sjåførfaget på Nettkurs24.  

Rett til tilrettelegging? 
Du kan søke om å få gjennomført muntlig teorieksamen hvis du kan dokumentere lese- og skrivevansker. Du kan også ha rett på andre former for tilrettelegging. Mer informasjon om tilrettelegging ligger på våre nettsider.

Teoridelen - krav på fri 
Etter oppmelding til fagprøven har du krav på fri til å gjennomføre teoridelen. Det er derfor viktig at du melder fra til arbeidsgiver så snart dato for teoretisk del er mottatt. Å gi beskjed i god tid gjør det lettere for alle parter. 

Kan søke om refusjon 
Som medlem av Yrkestrafikkforbundet får du dekket inntil 10 500 kr i forbindelse med fagbrev utover det arbeidsgiver skal dekke. Disse kravene må meldes inn til Yrkestrafikkforbundet.  

Praktiske delen - krav på fri 
Etter å ha bestått teorien, må du melde seg opp til den praktiske delen av fagbrevet. Husk å informere bedriften din om oppmelding. Det er også fint om du informerer bedriften din at de skal stille med nødvendig utstyr som for gjennomføring av prøven. Du har krav på fri for å gjennomføre prøven.  

Krav på høyere lønn 
Når du har bestått og mottatt fagbrev, har du krav på å gå opp i lønn. For at dette skal skje må arbeidsgiver få dokumentasjon på at fagbrevet er tatt. Denne dokumentasjonen bør sendes over til arbeidsgiver så snart du har mottatt den.  

Fagbrev-pin 
Mange oppgir stolthet som en grunn til å ta fagbrevet. Yrkestrafikkforbundet ønsker å gratulere alle som har bestått fagprøven. Som medlem av Yrkestrafikkforbundet vil alle motta en fagbrev-pin til uniformen når fagbrev er tatt. Deltaker må selv melde inn til oss når fagbrev er tatt slik at pin-en kan sendes.