Forsikring

Forsikring


Du kan spare mye på forsikringer

Som YTF-medlem får du svært gode rabatter på forsikringer hos Gjensidige, noe over 60% av medlemmene benytter seg av. I tillegg har alle medlemmer YTF grunnforsikring (dødsfallforsikring) inkludert i medlemsskapet. Etter ett år inkluderer vi også YTF fritidsulykke.

Medlemspris på en av markedets beste innboforsikringer

YS Innbo dekker uhell både i og utenfor hjemmet. Den dekker de private gjenstandene dine ved tyveri eller skade - for eksempel hvis det skulle oppstå en vannlekkasje eller brann. Knust mobilskjerm for deg og familien er også dekket. 

Nytt medlem? Ikke gå glipp av velkomsttilbudet ditt. Som nytt medlem får du halv pris et helt år, dersom du kjøper YS Innbo før det har gått to måneder fra at du meldte deg inn.

Sjekk pris og kjøp forsikring

YTFs inkluderte forsikringer

YTF Grunnforsikring (Dødsfallsforsikring)

Som YTF medlem har du dødsfallsforsikring inkludert i ditt medlemsskap. Denne forsikringen gir økonomisk førstehjelp til dine etterlatte under følgende vilkår:

Hva dekker forsikringen?

  • Ved medlemmets død: 40.000 kr.

  • I tillegg utbetaler YTF 5.000 kr. til medlemmet ved dødsfall hos ektefelle/ samboer og/eller barn under 19 år.

Varighet

  • Forsikringen er gyldig ut kalenderåret du fyller 67 år.

Deler du gjeld med noen?

Hvis du har gjeld eller en familie å sørge for, kan det være lurt å tegne en tilleggsforsikring med et høyere beløp. Gjensidige tilbyr YS Livsforsikring til svært god medlemspris.

Se fullstendige forsikringsvilkår:

Forsikringsbevis for YTF Grunnforsikring 2023 kan du laste ned her (PDF)

YTF Fritidsulykkeforsikring

Etter ett år som betalende lærling- eller ordinært medlem, får du tilgang til YTF Fritidsulykkeforsikring uten ekstra kostnad som en del av YTF-medlemskapet*. Forsikringen er gyldig så lenge kontingenten er betalt, og gjelder ut kalenderåret du fyller 70 år.

Hva dekker forsikringen?

  • Ulykker som skjer i fritiden (arbeidsulykker er ikke inkludert**).

  • Utbetaling ved varig medisinsk invaliditet som skyldes en ulykke, globalt (maks 12 måneder for opphold i utlandet): opptil 3G (334.341 kr). Utbetalingens størrelse avhenger av invaliditetsgrad.

  • Behandlingsutgifter på inntil 50.000 kr. for tannbehandling og inntil 15.000 kr. for annen behandling.

Se fullstendige forsikringsvilkår:

Forsikringsbevis for YTF Fritidsulykkeforsikring 2023 kan du laste ned her (PDF)

* Gjelder for aktive medlemmer: vanlig medlem, timessjåfør, yrkesaktiv over 67 år og lærlinger.

** Forsikringen gjelder ikke ved arbeidsulykker.

Søk om utbetaling

Du kan søke om utbetaling av forsikring ved å fylle ut disse skjemaene:

Skjema for YTF Grunnforsikring

Husk å legge ved dødsattest eller skifteattest

Skjema for YTF Fritidsulykkeforsikring

Populære forsikringer fra Gjensidige

Forsikring
Reiseforsikring

Få 28 % rabatt på helårs reiseforsikring, som gjelder fra du forlater hjemmet. Den dekker blant annet sykdom, ulykker og tyveri både på korte og lange turer.

Sjekk din medlemspris og bestill
Forsikring
Bilforsikring

Du får inntil 32 % rabatt på Norges mest kjøpte bilforsikring, og 2000 kroner lavere egenandel ved en kollisjonsskade årlig. Forsikringen gir også åtte års reparasjonsgaranti.

Sjekk din medlemspris og bestill
Forsikring
Husforsikring

En god husforsikring gir trygghet i hverdagen. Husforsikringen dekker skader på selve bygningen og det som er fastmontert i boligen. Som medlem får du 29 % rabatt.

Sjekk din medlemspris og bestill

Personforsikringer fra Gjensidige

Forsikring
YS Livsforsikring

Livsforsikring sørger for økonomisk trygghet til de de du er glad i, dersom du går bort. Som medlem sparer svært mye på livsforsikring.

Sjekk din medlemspris og bestill
Forsikring
YS Uførekapital med forskudd

Sikrer deg økonomisk hvis sykdom eller ulykke fører til at du ikke lengre kan jobbe. Uføreforsikring er spesielt viktig for deg som er yngre og har høy gjeld.

Sjekk din medlemspris og bestill
Forsikring
YS Familieulykke

Anbefales for alle, også deg uten familie. Forsikringen har en lav pris og gir en skattefri engangsutbetaling dersom en av dere får varig nedsatt funksjonsevne som følge av en ulykke.

Sjekk din medlemspris og bestill

Andre gode forsikringer

Du får 20 % rabattavtale på andre individuelle skadeforsikringer. Du får også tilgang til å kjøpe YS-forsikringene som er gunstig priset for medlemmer

Derfor bør du som medlem i YTF velge Gjensidige

Forsikringer for deg som er ung

YS-medlemmer under 30 år har egne, ekstra fordelaktige priser, som for eksempel 30% rabatt på en av markedets beste innboforsikringer. Sjekk fordelene.

Sjekk din medlemspris og bestill
Du kan få kundeutbytte

Når Gjensidige går med overskudd, kan du få kundeutbytte på dine individuelle skadeforsikringer. I 2022 fikk kundene utbetalt 11,8% av det de brukte på skadeforsikringene i 2021.

Sjekk din medlemspris og bestill
Hjelp til å velge forsikring

Har du byttet jobb, eller har det skjedd noe annet i livet ditt som gjør at du kan ha nytte av en gjennomgang av forsikringene dine? Våre rådgivere står klare til å hjelpe deg.

Sjekk din medlemspris og bestill

Få et samlet tilbud

I tillegg til de lave medlemmsprisene får du som YS-medlem også rabatter på alle andre forsikringer du kjøper hos oss. Det er enkelt å sjekke pris på de ulike forsikringene selv, og har du behov for å snakke med noen underveis, får du raskt hjelp fra en av våre dyktige rådgivere

Sjekk pris for YTF-medlemmer