Pracownikom zagranicznym również przysługuje prawo do urlopu, bez obawy o utratę pracy

Tego lata wielu pracowników zagranicznych stanie przed poważnym dylematem. Mogą postanowić, że pojadą do domu, ale ryzykują utratę pracy, jeśli zostaną objęci kwarantanną. Tego dylematu powinni uniknąć, uważa Josefine Wærstad, adwokat norweskiego Związku Zawodowego Pracowników Transportu (Yrkestrafikkforbundet).

Wakacje letnie są tuż za rogiem i wygląda na to, że dla większości osób będą one przebiegały w cieniu pandemii. Na szczęście wakacje spędzone w Norwegii są fantastyczne. Przynajmniej dla nas, Norwegów. Niestety to opcja mniej atrakcyjna dla zagranicznych pracowników transportu, którzy są w Norwegii sami, bez swoich rodzin.

Nasz związek zawodowy zaobserwował, że podczas pandemii wielu dużych i poważnych pracodawców ma skrajnie nieelastyczne podejście, jeśli chodzi o umożliwianie pracownikom zagranicznym wyjazdu do domu w czasie urlopu. Groźby wypowiedzenia rzucane są na prawo i lewo.

Jeśli pracownicy nie mają wystarczającej liczby dni urlopowych, aby wykorzystać je na kwarantannę, oczekuje się, że spędzą urlop samotnie w Norwegii. Jak wszyscy wiemy, zasady dotyczące kwarantanny stale się zmieniają – ciężko jest przewidzieć, czy zostanie się objętym kwarantanną w związku z podróżą do domu, czy też nie. Innymi słowy, zagraniczni pracownicy transportu ryzykują utratę pracy, jeśli w związku z powrotem do Norwegii zostaną objęci nieprzewidzianą kwarantanną.

Dlatego też Związek Zawodowy Pracowników Transportu żąda wydania jasnego i niepodważalnego zakazu wypowiadania stosunku pracy na skutek wyjazdu na urlop do kraju ojczystego. Zapewni to pracownikom możliwość spędzenia urlopu z rodziną. Jednocześnie przyczyni się do ochrony przeciwepidemicznej, ponieważ pomoże to pracownikom poważniej traktować kwarantannę a nie ochronę stanowiska.

Uważamy za niewystarczające, że władze pozostawiają pracodawcom kwestię decydowania o prawach pracowników zagranicznych. Temat ten podjęto w kwietniu z norweskim Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej. Prosiliśmy wtedy o wprowadzenie prawa do urlopu z powodu nałożonej ustawowo kwarantanny. Miało to na celu podkreślenie, że pracodawca nie ma prawa do zarządzania czasem wolnym pracowników w zakresie wykraczającym poza decyzje władz państwowych. W połowie maja Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrzuciło naszą propozycję.

Prawna niepewność, która pozostała, stanowi duże utrudnienie dla pracowników zagranicznych. Norwescy pracodawcy czerpią z tego korzyści. Wielu pracowników po prostu nie ryzykuje utraty pracy i spędza urlop samotnie w Norwegii.

Dlatego teraz zwracamy się do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z prośbą o ponowne rozpatrzenie odmowy z maja. Nie chodzi tu o politykę, lecz o godność człowieka i prawo do życia rodzinnego. Pracownicy zagraniczni muszą mieć prawo do spędzenia czasu ze swoją rodziną, na równi z innymi pracownikami.

.