Pensjon

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Vi har fremforhandlet svært gode priser på bank, forsikring og pensjonsprodukter i frivillige ordninger for medlemmene våre.

Mange av våre medlemmer sparer en god del på å flytte pensjonen sin til YS Pensjon. På nettsidene til YS Pensjon får du god oversikt over de ulike produktene og det er enkelt å finne ut hva de koster for deg som medlem.

Les mer om alle dine fordeler på YS Pensjon sine sider