Mitt Lederunivers

Yrkestrafikkforbundet er sammen med 14 andre forbund en del av Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS). Som medlem får du rabatter på tjenesten Mitt Lederunivers.