Lønnstabeller - Bane

Det tas forbehold om feil i lønnstabellen for 2017, og endringer kan forekomme:

Lønnstabell bane 2017 – uten frikorttillegg: