Fagbrev

I tillegg til at ditt medlemskap i YTF gir deg jobbsikkerhet og tilgang til advokater, tilbys du mange økonomiske fordeler og rabatter.

YTF yter støtte til fagopplæring i de fag som hører inn under forbundets organisasjonsområder. Støtten er opp til kr. 10.500 per år og er til refusjon av personlige utgifter. Den gis til de medlemmer som har gjennomført og bestått den praktiske og teoretiske prøven. Kontakt Håvard Galtestad i YTF for mer informasjon om dette.