Fagbrev

YTF yter støtte til fagopplæring i de fag som hører inn under forbundets organisasjonsområder.

Den økonomiske støtten er opp til kr. 10.500, og er til refusjon av personlige utgifter.

Man får refundert kursavgiften når man kan fremlegge kvittering på at det er betalt, og man må ha vært betalende medlem i 3 måneder før utbetaling finner sted.

Kontakt Håvard Galtestad i YTF for mer informasjon om dette.