1. mars vedtok hovedstyret i YS en resolusjon til støtte for befolkningen i Ukraina. YS støtter ETUC (Den faglige europeiske samorganisasjon) sin fordømmelse av Putins krigføring, og krever en umiddelbar stans av militære operasjoner fra Russland. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

1. mars vedtok hovedstyret i YS en resolusjon til støtte for befolkningen i Ukraina. YS støtter ETUC (Den faglige europeiske samorganisasjon) sin fordømmelse av Putins krigføring, og krever en umiddelbar stans av militære operasjoner fra Russland. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

YS støtter ukrainernes frihetskamp

Russlands uakseptable brudd på folkeretten må få konsekvenser, heter det i den uttalelsen YS’ hovedstyre vedtok i dag. YS-fellesskapet sender ekstraordinær støtte til ukrainsk fagbevegelse på 300 tusen kroner.
query_builder PUBLISERT: March 1st, 2022
edit FORFATTER: Tormund Hansen Skinnarmo

Tekst: Phillip André Charles, internasjonal sekretær i YS

Uttalelse fra YS’ hovedstyre
23. februar gikk Russland til angrep på Ukraina gjennom den største militære aksjonen i Europa siden 2. verdenskrig. Krigen i Ukraina eskalerer raskt. Hundretusener av mennesker er tvunget på flukt på grunn av Russlands krigføring.

Russlands brudd på folkeretten må få konsekvenser
YS mener Russlands uakseptable brudd på folkeretten må få konsekvenser. Norge må sammen med EU gi en samlet og sterk respons gjennom økonomisk og humanitær støtte til Ukraina og kraftige sanksjoner mot russiske myndigheter. Vi mener også at Norge må bidra med umiddelbar økonomisk og humanitær hjelp til Ukraina.

YS støtter ETUC (Den faglige europeiske samorganisasjon) sin fordømmelse av Putins krigføring, og krever en umiddelbar stans av militære operasjoner fra Russland. Vi krever også at russiske tropper umiddelbart forlater Ukraina. YS’ europeiske paraply, ETUC, vil legge press på EU for å etablere humanitære korridorer til støtte for flyktninger fra Ukraina. YS støtter opp under dette initiativet og krever det samme av norske myndigheter.

Norge må sammen med EU gi en samlet og sterk respons gjennom økonomisk og humanitær støtte og kraftige sanksjoner, sier YS-leder Erik Kollerud. Under YS' inntektspolitiske konferanse 1. mars ble det gjennomført en markering til støtte for befolkningen i Ukraina. Foto: Thomas Brun/NTB Kommunikasjon

YS krever at
Russiske tropper umiddelbart forlater Ukraina of at Russland respekterer folkeretten. Alle krigshandlinger må opphøre.

Norge må styrke den økonomiske og humanitære hjelpen til Ukraina

EU og Norge må etablere trygge flyktningruter til Europa og Norge

EU og Norge øker presset på Putin og russiske myndigheter gjennom alle nødvendige former for sanksjoner, og at disse målrettes mot interesser og eiendeler til det russiske lederskapet. Sanksjonene må også rettes mot lederskapet i Hviterussland for deres deltakelse i den militære aggresjonen mot Ukraina.

Tett dialog med ukrainsk fagbevegelse
ETUC er i tett kontakt med ukrainsk fagbevegelse, og vil bidra med økonomisk og humanitær støtte gjennom ITUC (Den internasjonale faglige samorganisasjon) sitt internasjonale solidaritetsfond for Ukraina. YS ønsker dette initiativet velkommen og vil bidra økonomisk til fondet. Vi vil også styrke vår bistand til våre søsterorganisasjoner i Øst-Europa gjennom aktiv deltakelse i BASTUN og ETUC.