Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav fikk æren av å klippe snora for åpningen av de nye trkkene for testkjøring med passasjerer.

Byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav fikk æren av å klippe snora for åpningen av de nye trkkene for testkjøring med passasjerer.

Nye trikker i drift

31. januar startet Sporveien prøvekjøring av Oslos nye sporvogner i vanlig trafikk med passasjerer om bord. Begivenheten ble markert med et festmøte på Deichmann i Bjørvika før byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav klippet snora på Holtet.
query_builder PUBLISERT: March 10th, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

– Dette er en viktig del av satsingen på å gjøre det enklere for folk å reise med kollektivtransport. Med de nye trikkene kan det gjennomføres omtrent dobbelt så mange trikkereiser hvert år, og jeg er veldig stolt av at de er universelt utformet og tilgjengelig for alle. Nå skal alle kunne ta trikken, uansett om man er avhengig av rullestol, har med barnevogn eller sykkel, understreket byråd for miljø og samferdsel Sirin Stav (MDG), som kunne fortelle at faren hennes hadde vært trikkekonduktør på sekstitallet.

Gradvis innfasing

Fra 14. februar vil to av de nye trikkene gå i ordinær trafikk mellom Lilleaker og Ljabru.  Prøvekjøringen på linje 13 vil pågå utover våren og sommeren. Etter at prøvekjøringen er gjennomført vil Sporveien gradvis fase de nye trikkene inn på alle linjer. Innen utgangen av 2024 vil Oslo etter planen ha 87 nye og universelt utformede trikker samt oppgraderte gater og holdeplasser.

Det var i 2015 at bystyret i Oslo vedtok at trikketilbudet i hovedstaden skulle fornyes med kjøp av nye trikker og opprustning av Oslos gater. Den spanske produsenten CAF ble deretter valgt etter en omfattende anbudsrunde.

Kritiske røster

Trikkeprosjektet i hovedstaden har ikke unngått kritiske røster. Innkjøp av vogner og oppgradering av gatenett og annen infrastruktur vil ende med en prislapp på minst ni milliarder kroner. En superbussløsning ville antakelig kunne vært etablert for halve prisen. 

Også valget av leverandøren CAF har vært kritisert, fordi selskapet har vært involvert i prosjekter på okkupert palestinsk land i strid med internasjonal lov og relevante FN-resolusjoner.

Gratulerer

Yrkestrafikks journalist, som selv har fortid som mangeårig trikkefører, vil uansett gratulerer alle sporveisansatte og andre som har stått på og vil komme til å stå på videre for det flotte nye trikketilbudet.