YTF-funksjonærenes styre, fra venstre: Trine Hagen Helleland, Lars Harein Sæther, Ove Helleseth (leder), Olav Nergård og Marina Heyerdahl.  Foto: Arne Danielsen

YTF-funksjonærenes styre, fra venstre: Trine Hagen Helleland, Lars Harein Sæther, Ove Helleseth (leder), Olav Nergård og Marina Heyerdahl. Foto: Arne Danielsen

Innholdsrikt treff for i Stavanger

YTF Funksjonær landssammenslutning avholdt sitt årsmøte og todagers faglige og sosiale samling i Stavanger i slutten av september.
query_builder PUBLISERT: November 1st, 2022
edit FORFATTER: Arne Danielsen

Årsmøtet ble raskt gjennomført. Det eksisterende styret bestående av Ove Helleseth (leder), Trine Hagen Helleland, Olav Nergård og Lars Harein Sæther ble alle gjenvalgt. Styret ble supplert med et femte medlem, Marina Heyerdahl fra Ruter.

Den årlige funksjonærsamlingen har blitt en tradisjon etter å ha vært arrangert i Oslo 2018, Bergen 2019 og Trondheim 2021. I 2020 gjorde koronaen at årsmøtet måtte avvikles digitalt. Samlingen er et viktig møtepunkt for funksjonærene, som representerer mange ulike stillingstyper, ofte fåtallige og spredt geografisk med liten sjans til å treffe likesinnede. Årets møte var godt besøkt, med rundt 25 funksjonærer.

Oppmerksomt tilstedeværende forsamling i Stavanger. Foto: Arne Danielsen

Fagbrev og kurs

Etter årsmøtet gikk organisasjonssekretær Håvard Galtestad via skjerm gjennom alle medlemsfordelene man får som YTF-medlem. Alle disse finnes på forbundets hjemmesider, men vi merket oss spesielt tilskuddsordningen på inntil 10 500 kroner for støtte til privatistordninger eller andre personlige utgifter i forbindelse med fagbrev. Verdt å merke seg er at støtteordningen ikke bare gjelder sjåfører, men alle relevante fagbrev, som for eksempel innen kontorfag eller lager og logistikk.  

Håvard ønsket også alle funksjonærer velkommen til kurs, det er ingen forutsetning å være tillitsvalgt. Det er mulig å lage skreddersydde kurs etter ønske, både i sentral og lokal regi, for eksempel om funksjonæravtalen. Han redegjorde også for et nytt Trinn 3-kurs som arrangeres nå i høst som erstatning for det tidligere oppfriskningskurset. Her vil konflikter, forhandlinger og protokollførsler være sentrale, og kursdeltakerne vil få prøve seg i rollespill mot «vriene motparter». Kursplanene finnes under fanen «Tillitsvalgt» på hjemmesidene.

Lokale forhandlinger

Forhandlingssjef og advokat Marius Træland overtok deretter – også på skjerm – med å snakke om lokale forhandlinger og frontfagmodellen. Han forklarte den ofte vanskelig forståelige mixen av sentrale tillegg, lønnsglidning og overheng som til sammen utgjør lønnstillegget ved et oppgjør. Hvis man vil vite hva økningen er reelt, må man sammenlikne lønna 1. januar med lønna ett år tidligere, opplyste han.

Marius opplyste også om at tillitsvalgte hadde krav på fire typer opplysninger fra arbeidsgiver før man går i lokale forhandlinger: 1. Oversikt over alle medlemmenes lønn. 2. Lønnsutviklingen hos andre i bedriften. 3. Rammen for oppgjøret. 4. Medlemmene vurdert opp mot NHOs lønnsstatistikk.

Gjensidige og Kolumbus

Deretter informerte Gjensidiges lokale representant Solveig Østerhus om fordelene med forsikringsordningene gjennom YTF og YS, før representanter fra Kolumbus fortalte om nye betalingsløsninger og avvikshåndtering.

Kolumbus er Rogaland kommunes administrasjonsselskap, som i tråd med moderne begrepsbruk ikke lenger regner seg som et kollektivselskap, men et mobilitetsselskap. Strategi- og utviklingssjef Audun M. Solheim forklarte hvordan tidligere betalingsløsninger var basert på gamle tekniske billetteringsløsninger, men at nye digitale løsninger gjorde at man nå mer rettferdig kunne basere betalingen på forbruk. Rådgiver Ingrid Bjander og grafisk designer Steffen Håversen snakket deretter om håndtering av ulike avvik i trafikken, både planlagte og ikke planlagte.

Funksjonærsamlingen kulminerte med et besøk på Stavangers selvkjørende store buss som kan ta mer enn femti passasjerer og visstnok er den første i sitt slag i verden. Bussen, som driftes av Vy, ble satt i trafikk i mai og skal gå i to års prøvedrift mellom Breiavatnet, Konserthuset og Finansparken.

Funksjonærene fikk være med i den selvkjørende bussen i Stavanger sentrum, visstnok verdensledende i sitt slag. Foto: Arne Danielsen